Hoppa till innehållet

Företagshälsa för dig som chef

Ta nästa steg i din företagshälsa. Med avstamp i nuläget gör vi en förflyttning för bättre hälsa, som skapar förutsättningar för en stark ekonomi i företaget.

När vi vet hur du och ditt företag arbetar, kan vi påbörja processen mot ett hälsosammare företag. Vi identifierar hur hälsoarbetet ser ut i dagsläget och på vilka sätt ni kan ta er vidare. Vi gör bedömningar på flera nivåer i företagets hälsoarbete och utformar insatser samt processer därefter, såväl främjande som förebyggande och händelsestyrda.

Våra kunder

Vi finns för alla. Ung som gammal, otränad som vältränad, vi tar emot med öppna armar och sinnen. Du kan komma som privatperson, via landstinget, via din försäkring eller din arbetsgivare

Betala Själv

Kunden står för samtliga kostnader. Vi kan förmedla kontakt till olika finansieringsmöjligheter.

Företag

Vi hjälper till med att hitta rätt sjukvårdsförsäkring för företaget och för den anställde som, därmed, kan få snabb, trygg, effektiv vård och behandling vid behov.

Försäkring

Försäkringsbolagen står för kostnaderna utifrån överenskomna regler.

Regionfinansiering

Här gäller samma priser som i offentlig hälso- och sjukvård. Högkostnadsskydd gäller.

 

Alkohol & droger

Att aktivt arbeta med drog- och alkoholfrågor gör att man tillsammans kan skapa en alkohol- och drogfri arbetsplats, förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, identifiera skadliga användning av droger och alkohol samt stödja individen och organisationen vid alkohol- och drogärenden

Att upptäcka ett bruk eller riskbruk tidigt ger möjlighet för individer och arbetsplatsen till en tidig och kostnadseffektiv rehabilitering. Ju tidigare den drabbade får hjälp desto större möjlighet till tillfrisknande. 

 • Slumpmässiga drog- och alkoholtester
 • Planerad och akut provtagning
 • Vid konstaterat missbruk - samarbetspartner City Öppenvård
 • Rehabiliteringsplan/rehabiliteringsansvar

 

Kontakta Företagshälsa

Maria Nygren Engin
Maria Nygren Engin
Företagssköterska
Företagssköterska

Kontaktuppgifter:

maria.nygren-engin@hermelinen.se 

Anna Kristiansson
Anna Kristiansson
Företagssköterska
Företagssköterska

Kontaktuppgifter: anna.kristiansson@hermelinen.se 

Sofie Sehnert
Sofie Sehnert
Företagssköterska
Företagssköterska

Kontaktuppgifter:

sofie.sehnert@hermelinen.se 

Linnea Lind
Linnea Lind
Företagssköterska
Företagssköterska

Beroendeproblem påverkar alla livsområden, även arbetslivet.

Främjande friskvård & aktivitet

För individen är syftet att skapa en livsstilsförändring som man vill leva med och på gruppnivå hjälper det både till inspiration, motivation och samtidigt bygger och stärker det sammanhållningen i teamet.

Vår hälsoutvecklare kan stödja er i ert främjande hälsoarbete. Att lägga upp en långsiktig strategi om hur arbetsplatsen och arbetsvardagen uppmuntrar till goda hälsoval och skapar motivation för individuella hälsosamma livsstilsförändringar.

Det kan ske genom att utbilda och stödja hälsoinspiratörer eller anordna aktiviteter såsom workshops eller träning på grupp- och individnivå.

Exempel:
 • Aktiva medarbetare
  • Företagspass, gruppträning
 • Träning & personlig träning
 • Weight Trainer
 • Kost
 • Sömn
 • Mindfulness/fokus
  • Mindfulness på arbetsplatsen
  • Självledarskap - ett verkyg i stresshantering
 • Motivation
Therese Melby
Therese Melby
Hälsoutvecklare, Personlig Tränare
Hälsoutvecklare, Personlig Tränare

Jag har alltid älskat idrott och började spela handboll i unga år. Senare kom jag in på gymmet, där jag spenderat många timmar, som senare ledde mig vidare till att bli gruppträningsinstruktör.

Viljan att lära mig mer om träning och hälsa gjorde att jag valde att studera hälsopromotionsprogrammet på Göteborgs Universitet där jag tog en kandidatexamen i idrottsvetenskap.

 

Jag gillar att inspirera och peppa andra till att nå framgång. Jag älskar att lyfta tungt och brinner extra för övningar som man kan göra med en skivstång.

Kontakt: therese.melby@hermelinen.se

Anna-Karin Isaksson
Anna-Karin Isaksson
Organisationsutvecklare, Arbetsmiljöutvecklare, KBT-terapeut
Organisationsutvecklare, Arbetsmiljöutvecklare, KBT-terapeut

E-post: anna-karin.isaksson@hermelinen.se

Telefon: 070-355 00 79

Att stötta medarbetarna till ett aktivt och hälsosamt liv kan ske på flera olika sätt. Kontakta oss och få mer information!

Kränkande särbehandling

Det kan bland annat vara svårt att besluta om hur ärendena ska hanteras och vad som ska utredas, hur utredningen går till och hur chefer och medarbetarna ska stödjas i processen. Hermelinen kan erbjuda stöd genom hela processen från inkomna signaler till fullskalig utredning av kränkande särbehandling, en så kallad faktautredning.

Syftet är att stödja arbetsgivaren att uppfylla de krav som Arbetsmiljölagen ställer på arbetsgivaren i det förebyggandet arbetsmiljöarbetet med det övergripande målet att säkerställa en god arbetsmiljö. Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att agera och vidta åtgärder vid signaler på kränkningar, trakasserier och mobbing. Utredning av kränkande särbehandling är ett exempel på en sådan åtgärd.

För den som blir utsatt medför det ett lidande som riskerar ohälsa och att personen ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. Arbetsgivaren kan delegera det ansvaret till en oberoende part, Hermelinen Företagshälsa. Enligt (AFS 2015:4) ska den som utför utredningen ha tillräcklig kompetens, vara oberoende och ha parternas förtroende.

Hermelinens utredare har utbildning, certifiering och licensiering i utredningsmetoderna Faktaundersökning och RUM rättsäkerutredningsmetodik, metoder som rekommenderas av Myndigheten för arbetsmiljökunskap vid utredning av kränkande särbehandling.

Kontakta Företagshälsa

Anna Karlsson
Anna Karlsson
Leg. psykoterapeut, organisationsutvecklare
Leg. psykoterapeut, organisationsutvecklare

E-post: anna.karlsson@hermelinen.se

Telefon: 070-382 00 64

Att hantera kränkande särbehandling är en komplex och krävande process för arbetsgivaren och alla involverade parter.

Mental hälsa

Att se eller lyssna på signalerna i god tid kan vara helt avgörande om det blir en kortare återhämtningsinsats eller längre och kostsammare både för individ och företaget.

Gott psykiskt mående och välbefinnande bland de anställda främjar engagemang, kreativitet och innovation. Detta leder i sin tur till kostnadseffektivitet såväl ekonomiskt som genom själva humankapitalet. Ju tidigare man kan upptäcka olika former av psykisk ohälsa desto lägre kostnader uppstår för kund genom att omhänderta problemen i tid, förebygga sjukskrivning och rehabiliteringskostnader.

För enskilda individer:

 • Stresshantering
 • Samtalsstöd
 • Psykoterapi
 • Mindfulnessbaserat självhjälpsarbete

För arbetsgrupper:

 • Krishantering
 • Mindfulness på arbetsplatsen
 • Självledarskap - ett verkyg i stresshantering
 • Mental träning utifrån metoden neurolingvistisk programmering (NLP)

Kontakta Företagshälsa

Anna-Karin Isaksson
Anna-Karin Isaksson
Organisationsutvecklare, Arbetsmiljöutvecklare, KBT-terapeut
Organisationsutvecklare, Arbetsmiljöutvecklare, KBT-terapeut

E-post: anna-karin.isaksson@hermelinen.se

Telefon: 070-355 00 79

Anna Karlsson
Anna Karlsson
Leg. psykoterapeut, organisationsutvecklare
Leg. psykoterapeut, organisationsutvecklare

E-post: anna.karlsson@hermelinen.se

Telefon: 070-382 00 64

Oavsett vem man är, medarbetare eller chef, kan man få problem med sin psykiska hälsa.

Organisationsutveckling & ledarskap

Målet är klokare, effektivare och ett förbättrat resultat för verksamheten.

 

Kontakta Företagshälsa

Anna Karlsson
Anna Karlsson
Leg. psykoterapeut, organisationsutvecklare
Leg. psykoterapeut, organisationsutvecklare

E-post: anna.karlsson@hermelinen.se

Telefon: 070-382 00 64

Anna-Karin Isaksson
Anna-Karin Isaksson
Organisationsutvecklare, Arbetsmiljöutvecklare, KBT-terapeut
Organisationsutvecklare, Arbetsmiljöutvecklare, KBT-terapeut

E-post: anna-karin.isaksson@hermelinen.se

Telefon: 070-355 00 79

Att arbeta med organisationsutveckling bidrar till utveckling av verksamheten, interna relationer, chefs/-ledarskap och medarbetare.

¨
By Formsmedjan. Powered by Yago