Hoppa till innehållet

Hermelinenfonden

Hermelinen satsar på barn och ungas hälsa genom vår egna Hermelinenfonden – en fond som syftar till att stötta initiativ som ska öka välmåendet hos barn och unga.

Så ansöker du (pdf)


Om Hermelinenfonden

2018-2019 initierade Hermelinen ett projekt som syftade att skapa inblick i förutsättningar för barn och unga att ha en bra Livsresa i Luleå. Med Livsresa menade vi möjlighet till hälsa, god fritid samt möjlighet att ta vara på sina egna unika resurser. Ett antal personer från olika håll samlades och har under ett år arbetat med denna fråga. Det vi fick ut av detta är att vi förstår att det behövs mötesplatser för unga att bedriva kultur och fysisk aktivitet, det behövs resurser samt stöd för unga och vuxna ledare att vara förebilder och leda.

Sommaren 2019 togs därför beslutet i Hermelinen att skapa en fond med det specifika syftet att försöka skapa ekonomiska förutsättningar för att vi ska kunna göra en god Livsresa möjlig för barn och unga i Luleå.

Hermelinenfonden blev till och från och med 2020 kommer vi att arbeta för att ge möjligheter för en god hälsa och livsresa för barn och unga.

Ekonomin i fonden kommer dels från medel som vi i företaget Hermelinen avsätter till detta ändamål samt medel vi kan skapa via välgörenhetsarrangemang samt i samarbete med företag och andra samarbetspartners.

Från fonden kommer det sedan att gå att söka pengar två gånger per år. Här kan privatpersoner och organisationer beskriva projekt och tankar man har som är till för att främja hälsa och förebygga och behandla ohälsa hos barn och unga.

Ansökningsdatum och regler för detta annonseras cirka två månader före utdelningsdatum via våra digitala kanaler.

Fonden styrs av en styrelse bestående av: Mats Angerud, Maria Palmquist, Maria Omberg, Maria Frisk, Malin Thörnäs och Lars Lundgren.

Hermelinenfondens stadgar (pdf)

Har du frågor gällande detta, kontakta: Lars.Lundgren@hermelinen.se

Vill du skänka ett bidrag till Hermelinenfonden går det bra att swisha till 123 443 08 56

Styrelse

Per-Erik Mattsson

Per-Erik Mattsson.

Mats Angerud

Mats Angerud.

Maria Palmquist

Maria Palmquist.

Maria Omberg Maria Omberg.
Maria Frisk Maria Frisk.
Malin Thörnäs

Malin Thörnäs.

Lars Lundgren Lars Lundgren.
Anna Denarp Anna Denarp.

 

Tidigare mottagare

2020

Bufff Norrbotten
För projektet Inte mitt brott, ändå mitt straff

BK Vråken
För projektet Vråken Basket Camp

Luleå Cykelklubb
För projektet SnakePark MTB

VildaKidz

2021

BK Vråken

Tillgänglighet på hermelinen.se
By Formsmedjan. Powered by Yago