Hoppa till innehållet

Utbildningar specifika för ditt företag

Att ha en god och fungerande arbetsmiljö är avgörande för vårt eget välmående och hela arbetsgruppens prestation och produktivitet på arbetet. För att arbeta med och utveckla arbetsmiljön behöver vi kunskaper. Utbildningen vänder sig till dig som är chef, arbetsledare eller skyddsombud för att hjälpa er i yrkesrollen med grundläggande kunskaper inom arbetsmiljö, som ni kan tillämpa direkt i er verksamhet.

Utbildningen består av teori och varvas med gruppdiskussioner. 

Våra kunder

Vi finns för alla. Ung som gammal, otränad som vältränad, vi tar emot med öppna armar och sinnen. Du kan komma som privatperson, via landstinget, via din försäkring eller din arbetsgivare

Betala Själv

Kunden står för samtliga kostnader. Vi kan förmedla kontakt till olika finansieringsmöjligheter.

Företag

Vi hjälper till med att hitta rätt sjukvårdsförsäkring för företaget och för den anställde som, därmed, kan få snabb, trygg, effektiv vård och behandling vid behov.

Försäkring

Försäkringsbolagen står för kostnaderna utifrån överenskomna regler.

Regionfinansiering

Här gäller samma priser som i offentlig hälso- och sjukvård. Högkostnadsskydd gäller.

 

Alkohol & droger

Vad säger regelverket om alkohol och droger på arbetsplatser? Vad händer om du eller någon annan drabbas av alkohol- eller drogproblematik? Hur bör det hanteras? 

Vi har utbildningen till er oavsett om ni vill stärka kunskapen om alkohol och droger inom arbetsgruppen eller om behovet finns att stärka chefers och arbetsledares förebyggande arbetsmiljöarbete för alkohol och droger samt när man bör reagera och agera. 

Innehåll ur utbildningen:

 • Regelverket – vad säger lagen? 
 • Ansvar och roller 

 • Förebyggande arbete 

 • Tecken på alkohol- och drogproblematik 

 • Riskbruk och missbruk 

 • Hälsorisker 

 • Risker i arbetslivet 

 

Datum för utbildning planeras löpande. Planerade datum syns nedan. Är inget datum planerat kan du kontakta oss för en intresseanmälan.

 

Kontakta Företagshälsa

Vad säger regelverket om alkohol och droger på arbetsplatser? Vad händer om du eller...

BAM - Bättre arbetsmiljö
Pris: 8 500 kr per person (ex moms)

Att ha en god och fungerande arbetsmiljö är avgörande för vårt eget välmående och hela arbetsgruppens prestation och produktivitet på arbetet. För att arbeta med och utveckla arbetsmiljön behöver vi kunskaper. Utbildningen vänder sig till dig som är chef, arbetsledare eller skyddsombud för att hjälpa er i yrkesrollen med grundläggande kunskaper inom arbetsmiljö, som ni kan tillämpa direkt i er verksamhet.

Utbildningen består av teori och varvas med gruppdiskussioner. Delar ur innehållet:

 • Lagstiftning
 • Roller och ansvar
 • Samverkan
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

Inga förkunskaper krävs och kursintyg erhålles efter genomförd utbildning.

Datum för utbildning planeras löpande. Planerade datum syns nedan. Är inget datum planerat kan du kontakta oss för en intresseanmälan.

 

Kontakta Företagshälsa

Skapa en bättre arbetsmiljö och boosta din organisations framgång!

Första hjälpen och HLR

Hermelinens instruktörer är utbildade av svenska HLR-rådet. Svenska HLR-rådet lanserar nya utbildningsprogram i hjärt-lungräddning och första hjälpen vart femte år, senaste lanseringen skedde i november 2021. HLR-rådet följer ERC:s riktlinjer som bygger på den senaste forskningen inom området.

Målsättning med utbildningen

 • Få kunskaper i första hjälpen för att på olycksplatsen kunna lindra skador och upprätthålla livsfunktionerna på den skadade personen i väntan på ambulans.
 • Öka tryggheten hos dina anställda genom att ge dem kunskaper för att kunna agera vid en olycka eller ett akut sjukdomstillstånd.
 • Utföra medvetande- och andningskontroll
 • Utföra hjärt- och lungräddning och använda hjärtstartare

Utbildare: Sjuksköterskor utbildade av svenska HLR-rådet
Plats: På plats på företaget eller i Hermelinens lokaler på Sandviksgatan 60

Utbildningar planeras löpande, kontakta oss för offert.

Kontakta Företagshälsa

Linnea Lind
Linnea Lind
Företagssköterska
Företagssköterska
Maria Nygren Engin
Maria Nygren Engin
Företagssköterska
Företagssköterska

Kontaktuppgifter:

maria.nygren-engin@hermelinen.se 

Sofie Sehnert
Sofie Sehnert
Företagssköterska
Företagssköterska

Kontaktuppgifter:

sofie.sehnert@hermelinen.se 

Anna Kristiansson
Anna Kristiansson
Företagssköterska
Företagssköterska

Kontaktuppgifter: anna.kristiansson@hermelinen.se 

Ge dina anställda verktygen för att rädda liv och främja säkerheten på arbetsplatsen genom en första hjälpen-utbildning.

Hjärt- och lungräddning, HLR
Pris: Från 1 250 kr per person (ex moms)

Viktiga sekunder som räddar liv! Flera vetenskapliga studier visar att tidig HLR startad direkt ökar chansen till överlevnad 2-3 gånger, jämfört med om ingen HLR är utförd före ambulansens ankomst.

Hermelinens instruktörer är utbildade av svenska HLR-rådet. Svenska HLR-rådet lanserar nya utbildningsprogram i hjärt-lungräddning och första hjälpen vart femte år, senaste lanseringen skedde i november 2021. HLR-rådet följer ERCs riktlinjer som bygger på den senaste forskningen inom området.

Kursinnehåll

 • HLR-utbildning
 • Hjärtstartare (AED, Automated External Defibrillator)
 • Luftvägsstopp

Målsättning

 • Utföra medvetandekontroll/andningskontroll
 • Larma 112
 • Utföra HLR (hjärt-lungräddning)
 • Använda en hjärtstartare
 • Hjälp vid luftvägsstopp

Utbildare: Sjuksköterskor utbildade av svenska HLR-rådet
Plats: På plats på företaget eller i Hermelinens lokaler på Sandviksgatan 60

Datum för öppna utbildningar planeras löpande, kontakta oss för att hålla dig uppdaterad. Önskar du en utbildning för en hel grupp? Kontakta oss för offert.

Kontakta Företagshälsa

Maria Nygren Engin
Maria Nygren Engin
Företagssköterska
Företagssköterska

Kontaktuppgifter:

maria.nygren-engin@hermelinen.se 

Anna Kristiansson
Anna Kristiansson
Företagssköterska
Företagssköterska

Kontaktuppgifter: anna.kristiansson@hermelinen.se 

Sofie Sehnert
Sofie Sehnert
Företagssköterska
Företagssköterska

Kontaktuppgifter:

sofie.sehnert@hermelinen.se 

Linnea Lind
Linnea Lind
Företagssköterska
Företagssköterska

HJÄLP! Vet alla vad man gör om en kollega faller ihop?

Upptäck och (re)agera på tidiga tecken på ohälsa
Pris: 2 900 kr per person (ex moms), inkl fika

Hermelinen Företagshälsa bjuder in dig som chef eller skyddsombud att delta i en kortare utbildning som handlar om hur du kan främja, förebygga och åtgärda psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Antalet människor som sjukskrivs för psykiska besvär såsom stress, ångest och depression har ökat de senaste åren. Visserligen sjönk antalet sjukskrivningar under årets tredje kvartal i jämförelse med samma period 2022, men däremot ökade andelen långtidssjukskrivningar. Om en medarbetare är sjuk en dag blir kostnaden för arbetsgivaren cirka 10 procent av den sjukes månadslön. För en anställd med en lön på 30 000 kronor blir kostnaden för den sjukdagen 3 000 kronor. En långtidssjukskrivning på ett halvår uppskattas kosta runt 100 000 kronor. Är den sjukskrivna dessutom en person med speciell kompetens eller någon i en nyckelroll, tillkommer kostnaderna för att hitta en lämplig ersättare. Personalomsättning, nyrekrytering och introduktion är andra nyckeltal man kan räkna på. Beroende på arbetsuppgift kan det ta upp till ett år innan en nyanställd är fullt produktiv. 

Flera chefer och ledare beskriver sig känna osäkerhet på hur man kan prata med sina medarbetare om psykisk ohälsa. Ett första viktigt steg för att förhindra att medarbetare blir sjukskrivna är därför att bli tryggare och mer bekväm med att prata om ämnet.

Föreläsare: Anna-Karin Isaksson, organisationsutvecklare, socionom och KBT-terapeut

Datum för utbildning planeras löpande, kontakta oss för en intresseanmälan.

Kontakta Företagshälsa
Anna-Karin Isaksson
Anna-Karin Isaksson
Organisationsutvecklare, Arbetsmiljöutvecklare, KBT-terapeut
Organisationsutvecklare, Arbetsmiljöutvecklare, KBT-terapeut

E-post: anna-karin.isaksson@hermelinen.se

Telefon: 070-355 00 79

Känner du dig rätt rustad för att i ett tidigt skede kunna upptäcka och hantera tecken på att någon mår psykiskt dåligt?

¨
By Formsmedjan. Powered by Yago