Hoppa till innehållet

Hur arbetar du medvetet och aktivt med företagskultur?

Vi på Företagsservice ser ett behov av att stärka företags arbetsmiljö och hälsa. Att trivas på orten man bor på är en del, men för att vilja stanna kvar behöver vi säkra helheten, och där är trivseln och företagskulturen på arbetsplatsen en viktig faktor. Vi måste trivas på arbetet för att på längre sikt välja Norrbotten, både för att bo, leva och arbeta i.

Våra kunder

Vi finns för alla. Ung som gammal, otränad som vältränad, vi tar emot med öppna armar och sinnen. Du kan komma som privatperson, via landstinget, via din försäkring eller din arbetsgivare

Betala Själv

Kunden står för samtliga kostnader. Vi kan förmedla kontakt till olika finansieringsmöjligheter.

Företag

Vi hjälper till med att hitta rätt sjukvårdsförsäkring för företaget och för den anställde som, därmed, kan få snabb, trygg, effektiv vård och behandling vid behov.

Försäkring

Försäkringsbolagen står för kostnaderna utifrån överenskomna regler.

Regionfinansiering

Här gäller samma priser som i offentlig hälso- och sjukvård. Högkostnadsskydd gäller.

 

Arbetsmiljö

Att arbeta kontinuerligt med arbetsmiljön är viktigt för att uppnå en trygg, trivsam och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare. Arbetsmiljö är ett brett område och det kan vara svårt att veta hur man ska arbeta förebyggande inom alla delar som arbetsmiljö berör på arbetsplatsen.

Vi hjälper dig i rätt riktning med prioriteringar för att uppnå en god arbetsmiljö.

 • Kartläggning och undersökning - fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö.
 • Riskbedömningar och åtgärdsförslag, vid exempelvis skyddsrond, arbetsuppgifter, tillbud och olyckor.
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Utbildningar - Grundläggande arbetsmiljöutbildning för ledare och skyddsombud, ledarskap samt behovsanpassade utbildningar.
 • Dokumentation - Rutiner, handlingsplaner, policys.
 • Konflikthantering
 • Utredning av kränkande särbehandling

 

Vill du veta mer om arbetsmiljö? Läs mer här om vad arbetsmiljö är.

Kontakta Företagsservice

Anna-Karin Isaksson
Anna-Karin Isaksson
Organisationsutvecklare, Arbetsmiljöutvecklare, KBT-terapeut
Organisationsutvecklare, Arbetsmiljöutvecklare, KBT-terapeut

E-post: anna-karin.isaksson@hermelinen.se

Telefon: 070-355 00 79

Sanne Nyström
Sanne Nyström
Arbetsmiljöingenjör
Arbetsmiljöingenjör

Kontaktuppgifter:

sanne.nystrom@hermelinen.se

Anna Karlsson
Anna Karlsson
Psykoterapeut, organisationsutvecklare
Psykoterapeut, organisationsutvecklare

E-post: anna.karlsson@hermelinen.se

Telefon: 070-382 00 64

Att arbeta kontinuerligt med arbetsmiljön är viktigt för att uppnå en trygg, trivsam och...

Ergonomi

Besvär som ont i rygg och axlar, muskler och leder hänger samman med hur man sitter, står, lyfter och bär. En ergonomisk arbetsplatsutredning är betydande oavsett om du har tungt eller stillasittande arbete.

 • Individuella ergonomiutredningar
 • Ergonomiska arbetsplatsutredningar

Kontakta Företagshälsa

Det är inte alltid lätt att veta hur du bäst tar hand om din kropp när du har ont eller har andra typer av besvär.

Miljö
 • Miljömätning, yttre exponering av ljud/luft/buller
Sanne Nyström
Sanne Nyström
Arbetsmiljöingenjör
Arbetsmiljöingenjör

Kontaktuppgifter:

sanne.nystrom@hermelinen.se

 • Miljömätning, yttre exponering av ljud/luft/buller

¨
By Formsmedjan. Powered by Yago