Hoppa till innehållet
27 april 2023

Internationella Arbetsmiljödagen

Den 28 april är den Internationella Arbetsmiljödagen, en årlig kampanjdag instiftad av FN för att främja ett säkert och hälsosamt arbetsliv. Arbetsmiljöingenjören Sanne Nyström passar på att lyfta sina tankar runt arbetsmiljö.

Arbetsmiljö som begrepp upplevs av många ofta ganska diffust och svårt och kanske till och med lite tråkigt. Vad är det som är arbetsmiljö egentligen? I grund och botten är det allt som påverkar oss på arbetsplatsen, allt vi gör, upplever och pratar om. I många fall arbetar man med arbetsmiljön utan att faktiskt tänka på att det är arbetsmiljö, uppger Sanne Nyström:

 - Vi brukar säga att arbetsmiljön består av två huvuddelar; platsen, och människan.

 

 

 

Platsen eller arbetsplatsen, förklarar Sanne, är den fysiska arbetsmiljön och handlar om till exempel säkerhet, buller, belysning, vibrationer, belastningsergonomi och andra fysiska hälsorisker.

Den andra delen handlar om oss människor och hur vi beter oss tillsammans. Här handlar det till exempel om organisation och ledarskap, arbetsbelastning, målbilder och krav, men också om den sociala arbetsmiljön som hur vi uppträder mot och interagerar med varandra, trivsel, delaktighet och möjlighet till återhämtning.

 - Tänker man utifrån de här två dimensionerna så har man en bra utgångspunkt i sitt arbetsmiljöarbete.

Ofta är brister i den fysiska arbetsmiljön lättare att identifiera och hantera, då den många gånger är påtaglig: dålig belysning, höga ljud och skaderisker exempelvis. Svårare blir det när man kommer till ledarskap, arbetsplatskulturer och trivsel. Där blir det genast betydligt mer utmanande för de flesta, säger Sanne.

 - Det är därför som medarbetarsamtalen är så viktiga. Det är där som en arbetstagare får sitta själv med sin chef och kan lyfta just arbetsmiljöfrågor som man kanske annars inte vågar eller vill prata öppet om. Det är det medarbetarsamtalen är till för, inte enbart för att prata måluppfyllnad och utveckling.

Ibland kan det vara svårt att veta hur man ska prata om, och närma sig svåra arbetsmiljöfrågor. Här kan Hermelinen Företagsservice fungera som ett stöd och ge konkreta verktyg.

 - På Hermelinen Företagsservice arbetar vi för hållbara arbetsplatser och hållbara liv. Det innebär att vi hjälper företag och organisationer, oavsett behov och i vilken fas de befinner sig i, att arbeta mer hälsofrämjande och förebyggande snarare än bara i efterhjälpande.

En dålig arbetsmiljö påverkar både på individ, grupp och organisationsnivå negativt. Det kostar både i välmående och hälsa men även i pengar, något som forskning vid Uppsala universitet visar. Produktionsbortfall kopplat till en medarbetares prestation på grund av arbetsmiljöproblem ligger mellan 20 och 40 procent, vilket innebär att 12 till 16 timmar går förlorade varje vecka.

 

Så vårt grundtips är att lägga ett stort fokus på människan och platsen, men framförallt att göra det tillsammans med varandra. Då jobbar man aktivt med arbetsmiljön och sparar både tid och pengar!

Föreläsning 24 maj - Hållbara hjärnor och hållbara kroppar ger hållbara arbetsplatser
Föreläsning 24 maj - Hållbara hjärnor och hållbara kroppar ger hållbara arbetsplatser
18 maj 2023

Under Hållbarhetsveckan håller Hermelinen Företagsservice en föreläsning om hållbara...

Hermelinen söker fysioterapeut
Hermelinen söker fysioterapeut
31 mars 2023

Hösten 2023 öppnar Hermelinens vårdcentral i nybyggda hälsonavet i Sävast. Vi söker dig som vill...

SPINN FÖR LIVET 2023
SPINN FÖR LIVET 2023
29 mars 2023

Jättestort tack till alla lag och sponsorer som deltog vid årets Spinn För Livet. Tillsammans...

By Formsmedjan. Powered by Yago