Hoppa till innehållet

För ett hållbart arbetsliv

På Hermelinen Företagshälsa arbetar vi hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande för både individ, grupp och organisation. Detta för att hjälpa företag som är anslutna till oss att skapa så goda arbetsmiljöer som möjligt.

Våra kunder

Vi finns för alla. Ung som gammal, otränad som vältränad, vi tar emot med öppna armar och sinnen. Du kan komma som privatperson, via landstinget, via din försäkring eller din arbetsgivare

Betala Själv

Kunden står för samtliga kostnader. Vi kan förmedla kontakt till olika finansieringsmöjligheter.

Företag

Vi hjälper till med att hitta rätt sjukvårdsförsäkring för företaget och för den anställde som, därmed, kan få snabb, trygg, effektiv vård och behandling vid behov.

Försäkring

Försäkringsbolagen står för kostnaderna utifrån överenskomna regler.

Regionfinansiering

Här gäller samma priser som i offentlig hälso- och sjukvård. Högkostnadsskydd gäller.

 

Hälsoundersökningar

Hälsoundersökningen är kartläggningsverktyget som blir ett viktigt, återkommande moment i det strategiska hälsoarbetet. Målet är att motivera medarbetare till livsstilsförändring och kunna se förändringar på gruppnivå.

Hälsoprofilbedömning

Undersökningen ger ett systematiskt sätt att få en heltäckande bild av medarbetarnas och företagets hälsa.
Kombinationen av hälsogenomgång, bedömningsfrågor och medicinsk provtagning ger ett omfattande underlag att följa hälsoutvecklingen.

Arbetsplatsprofilbedömning

En kompletterande del till hälsoprofilen. Kartläggning av medarbetarnas arbetssituation och arbetsplats.

Omfattningen täcker upp områdena: Psykosocial arbetsmiljö, kränkande särbehandling, fysisk arbetsmiljö och risker och säkerhet.
På ett enkelt sätt sammanställer och analyserar nuläget. 

Tillval till Hälsoundersökning: 

 • Prostataprov för män
 • Ämnesomsättningsprov (TSH) för kvinnor
 • EKG i viloläge
 • Utökad provtagning
 • Fysiska tester, branschanpassade
 • Kroppskompositionsmätning
Funktionsanalys

Ger en överblick av arbetsgruppens fysiska status.

Rörlighet, kondition, styrka och vikt är några faktorer som påverkar medarbetarens kapacitet att med god marginal klara sin arbetssituation. Funktionsanalys är en funktionell bedömning som ger en snabb och överskådlig bild över en medarbetares fysiska status.

 • För yrkesgrupper med belastande arbete, monotont arbete eller stillasittande arbete. Den fysiska statusen  påverkar vår arbetsförmåga och koncentrationsförmåga oavsett yrkesgrupp.
 • För att identifiera styrkor och eventuella brister.
 • För planering och prioritering av hälso- och arbetsmiljöarbetet.
 • För att på gruppnivå följa utveckling över tid.

Tillval till funktionsanalys:

Provtagning:

 • Blodtryckskontroll, puls
 • Längd, vikt, BMI och midjemått
 • Blodprover: analys av blodsocker, blodvärde och kolesterol.
 • Konditionstest
 • Spirometri vid behov

 

Kontakta Företagshälsa

Maria Nygren Engin
Maria Nygren Engin
Företagssköterska
Företagssköterska

Kontaktuppgifter:

maria.nygren-engin@hermelinen.se 

Sofie Sehnert
Sofie Sehnert
Företagssköterska
Företagssköterska

Kontaktuppgifter:

sofie.sehnert@hermelinen.se 

Linnea Lind
Linnea Lind
Företagssköterska
Företagssköterska
Anna Kristiansson
Anna Kristiansson
Företagssköterska
Företagssköterska

Kontaktuppgifter: anna.kristiansson@hermelinen.se 

Livsstilen är avgörande för människors hälsa.

Intyg

Genom medicinska kontroller och andra hälsoundersökningar kan man upptäcka tidiga tecken på ohälsa, sjukdom eller skada hos arbetstagaren. Man säkerställer att arbetstagaren har tillräcklig förmåga för sitt arbete och följer lagen om krav på säker arbetsmiljö.

 • Körkortsintyg (för högre behörighet)
 • Kemiska arbetsmiljörisker (t ex härdplast)
 • Fibrosframkallande damm (asbest, kvarts)
 • Sjöfolksintyg
 • Lokförarintyg
 • Spårbunden trafik
 • Klättring med en nivåskillnad på mer än 13 meter
 • Nattintyg

Kontakta Företagshälsa

Maria Nygren Engin
Maria Nygren Engin
Företagssköterska
Företagssköterska

Kontaktuppgifter:

maria.nygren-engin@hermelinen.se 

Sofie Sehnert
Sofie Sehnert
Företagssköterska
Företagssköterska

Kontaktuppgifter:

sofie.sehnert@hermelinen.se 

Linnea Lind
Linnea Lind
Företagssköterska
Företagssköterska
Anna Kristiansson
Anna Kristiansson
Företagssköterska
Företagssköterska

Kontaktuppgifter: anna.kristiansson@hermelinen.se 

Vi utför obligatoriska medicinska kontroller enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter för lagstadgade undersökningar (AFS 2019:3).

Rehabilitering

Uppkommer behov av rehabilitering utgår vi från individens behov med syfte att återgå och klara av sitt fortsatta arbetsuppdrag

 • Rehabiliteringsplan/återgång till arbetet
 • Hjälp att utreda aktuell arbetsförmåga
 • Fysioterapi
  Fysioterapeuterna har bred och specialiserad kompetens. Vid besök undersöker de och kan ge en klarhet om besvären är arbetsrelaterade eller i huvudsak arbetspåverkande och vilken åtgärd som behövs.

 

Kontakta Företagshälsa

Anna Kristiansson
Anna Kristiansson
Företagssköterska
Företagssköterska

Kontaktuppgifter: anna.kristiansson@hermelinen.se 

Maria Nygren Engin
Maria Nygren Engin
Företagssköterska
Företagssköterska

Kontaktuppgifter:

maria.nygren-engin@hermelinen.se 

Sofie Sehnert
Sofie Sehnert
Företagssköterska
Företagssköterska

Kontaktuppgifter:

sofie.sehnert@hermelinen.se 

Linnea Lind
Linnea Lind
Företagssköterska
Företagssköterska

Rätt rehabilitering i rätt tid, vid sjukskrivning, innebär en snabbare återgång till arbetet. En hälsovinst för både individen och företaget.

Sjukvård

Händelsestyrda insatser kan innebära att du som företagare behöver sjukvård. Vi hjälper dig även i dessa lägen!

Tillgång till:

 • Konsultation
 • Specialistkompetenser
 • Operation
 • Magnetröntgen

Rätt insatser i rätt tid kan ha stor betydelse för dig som arbetsgivare.

¨
By Formsmedjan. Powered by Yago