Hoppa till innehållet

Om Hermelinen

1991 grundades Hermelinenföretagen, ett specialistläkarhus samt en sjukgymnastklinik gick ihop och blev därmed Luleås första privata alternativ i en landstingsdominerad sjukvård. Företaget blev Norrlands största privata vård- och friskvårdsföretag, vilket fortfarande gäller.

2010 såldes Hermelinenföretagen och bytte namn till Sensia innan en lokal ägargrupp, fyra år senare, köpte tillbaka företaget och namnet Hermelinen återtogs. Lokalerna där verksamheten bedrivs har varierats, kunder och patienter har kommit och gått. Det som aldrig har förändrats är dock Hermelinens grundläggande affärsidé – att erbjuda privatfinansierad sjukvård och friskvård till norrbottningar. 

Vår vision

är att vara ett hållbart företag och samhällsaktör som våra barn är stolta över. Genom att ständigt utveckla oss själva och våra produkter bidrar vi till ett bättre samhälle och friskare liv för våra kunder, oavsett var i livet de befinner sig.

Vår mission 

är att bidra till hållbara liv. Vi gör det genom att vara modiga och inkluderande, oavsett om det handlar om att möta nya trender, kulturer eller kompetenser. Vi ska i alla lägen vara trogen vårt eget varumärke.


Vårt kundlöfte

För ett hållbart liv.

Bolaget

Hermelinen Holding AB
Bolaget grundades 2014 av tre läkare, två sjukgymnaster och en instruktör. Samtliga arbetar heltid i bolaget och samtliga ägare sitter i styrelsen. Holdingbolag med tre dotterbolag.                

Läkarhuset Hermelinen AB
Läkarhuset grundades 1990 av Anders Henriksson och Yelverton Tegner. Här bedrivs sjukvård via läkare på nationell taxa, försäkringsmedicin samt privat vård. Här finns även estetisk verksamhet, lab samt sjuksköterskemottagning.

Sjukgymnastiken Hermelinen AB
Sjukgymnastiken Hermelinen AB bildades 1990 av Britta Stoltz-Lundström som 2011 sålde företaget till CapMan, sedermera Hermelinenbolagen. Här bedrivs fysioterapi och rehabilitering på nationell taxa, försäkringsmedicin samt privat vård. Här finns även Hermelinen Shop med försäljning till konsument.

Hermelinen Företagsservice AB
Bildades i samband med ägarbytet 2014. Företaget samverkar med Hermelinens två vårdbolag för att optimera resurser och garantera rätt insats i rätt tid. Ett unikt koncept med allt samlat i en hälsogalleria ger optimala möjligheter.

 

Bolagsinformation finns hos allabolag.

Ägande/ledning

Per-Erik Mattsson

Per-Erik Mattsson, VD och delägare.

Anders Henriksson

Anders Henriksson, internmedicinsk specialist, grundare och huvudägare.

Tomas Isaksson

Tomas Isaksson, ortoped, styrelseordförande,  delägare.

Peter Backman Peter Backman, affärsutvecklare, delägare.
Lars Lundgren, sjukgymnast, delägare.

Anders Niklasson, öron-näsa-halsspecialist, delägare.

Svein Arthur Jensen, plastikkirurg, delägare.

Certifiering och kvalitet

Vårt företag deltar i följande kvalitetsregister: SoReg Höftprotesregistret Knäprotesregistret Vi arbetar efter vårt kvalitetledningssystem, Ordning & Reda, som motsvarar kraven i Socialstyrelsens föreskrifter. Detta innebär bland annat att vi har skriftliga rutiner och checklistor för alla kritiska moment. Vi utför systematiskt patient- kund- & medarbetarenkäter inom samtliga verksamheter via ImproveIT.

Integritetspolicy

Hermelinen värnar om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg när du kommer i kontakt med oss på något sätt. Denna policy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter.

Hermelinen integritetspolicy

Rätt till loggutdrag

Som patient på Hermelinen har du rätt att ta del av dina journalloggar. Detta enligt Patientdatalagen.

Blankett för beställning av logglista

By Formsmedjan. Powered by Yago