Hoppa till innehållet

Företagshälsa för framtiden

Planera för framtiden i ett växande Norrbotten

Håll ut – det kommer ett sedan. Var vill du och ditt företag vara när vi börjar återgå till det normala? Arbeta strategiskt med företagshälsovård redan nu för att skapa konkurrensfördelar i framtiden.

Pandemin har varit en utmanande tid för många chefer och ledare. Välmående företag är viktigt för regionen – särskilt när nu stora etableringar i norr görs. Norrbottens framtid baseras på vår konkurrenskraft.


Det finns allt att vinna på främjande insatser. Attraktiva arbetsplatser stärker medarbetarna och lockar nya talanger.Främjande hälsoarbete
Pandemin har lett till att vi rör på oss mindre, gör sämre val för vår hälsa, att sammanhållningen i arbetsgrupper sätts på prov och den psykiska ohälsan ökar.

Psykosocial miljö och fysisk hälsa går hand i hand med ett välmående företag. En arbetsplats som har välmående anställda skapar förutsättningar för en stark ekonomi och en attraktiv arbetsplats. Det skapar också en arbetsplats där de anställda har glöd och driv.

 

Arbeta strategiskt
Ta tillbaka skratten, sammanhållningen och det välmående på arbetsplatsen som bidrar till produktiviteten!


Hermelinen Företagsservice ser till hela organisationen och dess behov. Målet är att strategiskt och systematiskt arbeta för en förflyttning på individ-, grupp- och organisationsnivå, genom både främjande och akuta insatser för de anställdas välmående.

Ta tillbaka kontrollen – planera redan nu för var företaget ska vara i framtiden.

Kontakta oss

Lisa Morin

lisa.morin@hermelinen.se
070-310 23 43

 

Kajsa Hartman-Petterson

kajsa.h.pettersson@hermelinen.se
070-670 47 83

Kontakta Vårdcentral Kontakta Specialistsjukvård Chatta med Specialistsjukvård
By Formsmedjan. Powered by Yago