Hoppa till innehållet

Vår arbetsmodell

Ta nästa steg i din företagshälsa. Med avstamp i nuläget gör vi en förflyttning för bättre hälsa, som skapar förutsättningar för en stark ekonomi i företaget.

När vi vet hur du och ditt företag arbetar, kan vi påbörja processen mot ett hälsosammare företag.

Vi identifierar hur hälsoarbetet ser ut i dagsläget och på vilka sätt ni kan ta er vidare. Vi gör bedömningar på flera nivåer i företagets hälsoarbete och utformar insatser samt processer därefter, såväl främjande som förebyggande och händelsestyrda.

 
 
 

 

Pelle sjukanmäler sig för tredje gången på 2 månader.


Rehabilitering

Pelle har svårt att koncentrera sig och blir allt tröttare.


Mental hälsa

Pelle trivs med sig själv och har energi.


Främjande friskvård & aktivitet

Lotta upplever ångest att gå till jobbet.


Konflikthantering

Lotta känner att teamet inte samarbetar.


Organisation och ledarskap

Lotta känner samvaro och arbetar produktivt.

Företag X saknar systematik i sitt arbetsmiljöarbete.


Stategisk företagshälsovård

Företag X lägger allt för mycket tid på händelsestyrda insatser.


Hälsoundersökning

Företag X har ökat sin produktivitet med 10%.


Hälsoekonomi

Kontakta oss

Kontakta Vårdcentral Kontakta Specialistsjukvård Chatta med Specialistsjukvård
By Formsmedjan. Powered by Yago