Hoppa till innehållet

Strategisk företagshälsovård

Långsiktig hälsa går hand i hand med ett långsiktigt perspektiv.

Du som företagare ska få en helhetsbild över hur medarbetare och organisationen mår – och sedan svar på hur ni kan må ännu bättre över tid.

Vi gör avstamp i hur ditt bolag ser på hälsoarbetet, och sedan undersöker vi hur medarbetarna mår, hur de upplever sitt arbete och hur de kan utvecklas.

Våra kompetenser, där hela Hermelinen ingår, samverkar därför kring exempelvis friskvård, fysisk arbetsmiljö, rehabilitering, psykosociala insatser och utbildningar för att kunna anpassa insatserna efter era behov.

Det betyder att vi har möjlighet att stötta med både händelsestyrda och planerade aktiviteter.

 

 

 

Strategisk uppstart

Först av allt undersöker vi hur bolagets hälsoarbete ser ut i dagsläget: Omfattning, utmaningar och mål, till exempel. Därefter tar vi fram ett förslag på hur vi går vidare.

Nuläge / Kartläggning

Genom ett digitalt verktyg följt av ett personligt samtal med företagssköterska kan vi effektivt skapa oss en uppfattning om statusen på er arbetsplats. Hur trivs medarbetarna på jobbet och hur mår de generellt?

Individuell planering

Analys av vilka områden som behöver hanteras och arbetas med. Ibland handlar det om förändringar på arbetsplatsen, ibland livsstilsförändringar eller rehabilitering av olika slag – det viktiga är att fatta rätt beslut i rätt tid.


Planerade aktiviteter

Beroende på resultatet av hälsoundersökningen kan det vara exempelvis ett träningsupplägg, samtalsstöd eller sjukgymnastik på individnivå – eller ledarskapsutbildning, konflikthantering eller arbetsmiljöutredning på ledningsnivå.


Händelsestyrda aktiviteter

Ibland uppkommer oväntade händelser under året: Sjukskrivningar kräver handlingsplan och rehabilitering, ett ryggskott kan kräva sjukgymnastik eller ett plötsligt upptäckt problem med buller som måste åtgärdas.


Resultat

Uppföljning – hur har det gått? Här sker analys av åtgärder som utförts och som sedan utvärderas.


Utvärdering

Dags att följa upp insatserna utifrån inledande målsättningar från nulägesanalysen. Insatser, planering och aktiviteter anpassas efter nya förutsättningar.

 

Kontakta oss

By Formsmedjan. Powered by Yago