Hoppa till innehållet

Tillgänglighet för hermelinen.se

Hermelinen AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur hermelinen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från hermelinen.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.


Bristande förenlighet med lagkraven

Allmänna brister

 • Det förekommer länkar med otydlig beskrivning.

Brister vid användning med nedsatt eller utan synförmåga

 • Kontrast för text är för låg på flera ställen.
 • Det förekommer innehållsbärande bilder med överflödiga textalternativ.
 • Det förekommer innehållsbärande bilder som saknar textalternativ.
 • Det förekommer inkonsekvent rubrikstruktur.
 • Det förekommer element i huvudmenyn som är navigeringsbara utan att vara synliga.
 • Det förekommer element som inte går att navigera till med tangentbord.
 • Det förekommer element som inte har tydlig tangenbordsfokus.

Brister vid användning med nedsatt hörsel

 • Det förekommer förinspelat ljud utan textalternativ.

Brister vid användning med kognitiv nedsättning

 • Det förekommer automatiskt uppspelad video som inte går att pausa.

Brister i formulär

 • Ordningsföljden av formulärkontroller och dess etiketter är inte alltid konsekventa.
 • Det saknas märkning av obligatoriska fält.
 • Formulärfält saknar visuellt tydliga etiketter.
 • Felaktiga formulärfält är inte uppmärkta.
 • Autoifyllnad saknas för formulärfält.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har granskat webbplatsen med hjälp av en oberoende aktör.

Senaste bedömningen gjordes den 12 april 2022.

Webbplatsen uppdateras löpande för att följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Redogörelsen uppdaterades senast den 12 april 2022.

Tillgänglighet på hermelinen.se
By Formsmedjan. Powered by Yago