Hoppa till innehållet
25 mars 2020

Meddelande från ägargruppen: Möte om framtidsfrågor

Ägargruppen i Hermelinen Holding AB har haft ett extrainsatt ägarmöte för att diskutera framtidsfrågor på kort och lång sikt. Självklart har Coronaviruset varit en viktig fråga som på alla sätt påverkar företagets strategier samtidigt som planerad verksamhet och utveckling måste fortgå.

Vi ska följa de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten föreslår samt i övrigt ta välgrundade medicinska beslut gällande samtliga våra verksamheter. Detta kommer vi fortlöpande att kommunicera via våra informationskanaler.

Vi har tagit ett antal viktiga beslut som vi bedömer avgörande för att företaget skall stå starkt i framtiden. Besluten handlar bla. om att direkt se över kostnadsmassans alla delar, säkerställa att vi har en organisation och ledarskap på plats.

I början av 2020 beslutade styrelsen om en del framtidsprojekt, exempelvis digitalisering och utveckling av ett antal nya verksamhetsgrenar. Vi gör bedömningen att vi inte ska sänka ambitionerna runt dessa projekt.

Slutligen vill ägargruppen förmedla att vi har en stark vilja och tro att vi tar oss igenom den svåra period både vi och samhället i stort är mitt inne i.

Vi har för avsikt att vara en hjälpande hand till sjukvården i stort samt självklart värna om våra egna patienter och kunder.

Vi tror på Hermelinen och ägargruppen vill vara tydlig med att vi inte kommer att låta företaget skadas och vid behov säkerställa en hållbar ekonomi.

Ägargruppen Hermelinen Holding AB
Per-Erik Mattsson, VD
Anders Henriksson, medicinskt ansvarig och styrelseordförande
Tomas Isaksson, specialist ortopedi
Anders Niklasson, specialist öron/näsa/hals
Peter Backman, anläggnings- och etableringsansvarig
Lars Lundgren, fysioterapeut, specialist i fysisk aktivitet och idrottsmedicin
Svein Arthur Jensen, specialist plastikkirurgi

Bufff Norrbotten tilldelas 11 420 kr av Hermelinenfonden
Bufff Norrbotten tilldelas 11 420 kr av Hermelinenfonden

20 november 2020

Hermelinenfondens andra ansökningsperiod för i år är avslutad. Mottagaren för denna gång är Bufff...

Inga medföljare vid besök
Inga medföljare vid besök

17 november 2020

För att kunna hålla avstånd i väntrummen är det inte tillåtet att ha med anhöriga vid besök hos...

Vi öppnar vårdcentral 1 februari 2021
Vi öppnar vårdcentral 1 februari 2021

2 november 2020

Nu står det klart att Hermelinen kommer att öppna egen vårdcentral i centrala Luleå. – Det känns...

By Formsmedjan. Powered by Yago