Hoppa till innehållet
25 mars 2020

Meddelande från ägargruppen: Möte om framtidsfrågor

Ägargruppen i Hermelinen Holding AB har haft ett extrainsatt ägarmöte för att diskutera framtidsfrågor på kort och lång sikt. Självklart har Coronaviruset varit en viktig fråga som på alla sätt påverkar företagets strategier samtidigt som planerad verksamhet och utveckling måste fortgå.

Vi ska följa de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten föreslår samt i övrigt ta välgrundade medicinska beslut gällande samtliga våra verksamheter. Detta kommer vi fortlöpande att kommunicera via våra informationskanaler.

Vi har tagit ett antal viktiga beslut som vi bedömer avgörande för att företaget skall stå starkt i framtiden. Besluten handlar bla. om att direkt se över kostnadsmassans alla delar, säkerställa att vi har en organisation och ledarskap på plats.

I början av 2020 beslutade styrelsen om en del framtidsprojekt, exempelvis digitalisering och utveckling av ett antal nya verksamhetsgrenar. Vi gör bedömningen att vi inte ska sänka ambitionerna runt dessa projekt.

Slutligen vill ägargruppen förmedla att vi har en stark vilja och tro att vi tar oss igenom den svåra period både vi och samhället i stort är mitt inne i.

Vi har för avsikt att vara en hjälpande hand till sjukvården i stort samt självklart värna om våra egna patienter och kunder.

Vi tror på Hermelinen och ägargruppen vill vara tydlig med att vi inte kommer att låta företaget skadas och vid behov säkerställa en hållbar ekonomi.

Ägargruppen Hermelinen Holding AB
Per-Erik Mattsson, VD
Anders Henriksson, medicinskt ansvarig och styrelseordförande
Tomas Isaksson, specialist ortopedi
Anders Niklasson, specialist öron/näsa/hals
Peter Backman, anläggnings- och etableringsansvarig
Lars Lundgren, fysioterapeut, specialist i fysisk aktivitet och idrottsmedicin
Svein Arthur Jensen, specialist plastikkirurgi

Hermelinen söker sjuksköterska
Hermelinen söker sjuksköterska
28 november 2023

Välkommen till Hermelinen Vårdcentral i Luleå!  Vi på Hermelinen är stolta över att vara en...

Hållbar företagskultur för en attraktiv arbetsplats
Hållbar företagskultur för en attraktiv arbetsplats
15 november 2023

Hur arbetar du medvetet och aktivt med företagskultur i ert företag? Vi vet att det är en...

Frisörer - ta hand om er hälsa!
Frisörer - ta hand om er hälsa!
16 oktober 2023

Sedan 1 april 2020 har alla behöriga och obehöriga frisörer som arbetar på en arbetsplats med...

By Formsmedjan. Powered by Yago