Hoppa till innehållet
15 november 2023

Hållbar företagskultur för en attraktiv arbetsplats

Hur arbetar du medvetet och aktivt med företagskultur i ert företag? Vi vet att det är en avgörande faktor för att rekrytera och behålla personal!

På flera olika fronter växer Norrbotten så det knakar och det arbetas löpande med satsningar inom kultur, bostäder, arbetstillfällen och samhället i stort. Detta för att öka förutsättningarna för att fler människor ska vilja flytta till och trivas här i Norrbotten.

Vi på Företagsservice ser ett behov av att stärka företags arbetsmiljö och hälsa. Att trivas på orten man bor på är en del, men för att vilja stanna kvar behöver vi säkra helheten, och där är trivseln och företagskulturen på arbetsplatsen en viktig faktor. Vi måste trivas på arbetet för att på längre sikt välja Norrbotten, både för att bo, leva och arbeta i.

Arbetsgivare har en avgörande roll för trivsel, gemenskap och för vilken företagskultur som skapas. Vardagen, arbetet och alla rutiner rullar på i ekorrhjulet. Ibland är det bra att stanna upp och fråga sig:

"Vad är bra på min arbetsplats och vilken potential har vi?"

Genom att kontinuerligt undersöka er arbetsmiljö säkrar ni arbetsplatsens och medarbetarnas välmående och jobbar aktivt mot att alltid bli bättre. Ett sätt är att göra en företagsanalys, nulägesanalys, som enkelt görs genom en enkät för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). Denna berör bland annat frågor om trivsel, hur arbetet styrs och är organiserat, ledarskap, arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Utifrån denna kan man sedan göra en analys/riskbedömning och ta fram en handlingsplan med förslag på eventuella åtgärder. Allt detta är delar av ett systematiskt arbetsmiljösarbete: 

Var en attraktiv arbetsgivare som lockar rätt personer och som framförallt värnar om sina medarbetares välmående och dagliga arbete. Tillsammans kan vi skapa ett hållbart Norrbotten.

Kontakta Företagsservice

 

Hermelinen söker sjuksköterska
Hermelinen söker sjuksköterska
28 november 2023

Välkommen till Hermelinen Vårdcentral i Luleå!  Vi på Hermelinen är stolta över att vara en...

Frisörer - ta hand om er hälsa!
Frisörer - ta hand om er hälsa!
16 oktober 2023

Sedan 1 april 2020 har alla behöriga och obehöriga frisörer som arbetar på en arbetsplats med...

Fysioterapeut till Hermelinen Sävast
Fysioterapeut till Hermelinen Sävast
3 oktober 2023

Är du vår nästa kollega och medarbetare på Hermelinens nyöppnade vårdcentral och hälsonav i...

By Formsmedjan. Powered by Yago