Hoppa till innehållet
20 december 2022

Företagshälsa för framtiden

Friska medarbetare och en välmående organisation bygger grunden för framgångsrika företag. Styrkan i Hermelinens företagshälsa är helheten, där alla kompetenser jobbar tillsammans med långsiktiga och strategiska insatser för att stötta hälsoarbetet i din verksamhet.

God hälsa bäddar för god ekonomi, både hos enskilda medarbetare och på företagsnivå. Hermelinen är en fullskalig leverantör inom hälsa och sjukvård där ditt företag får stöd och råd i hälsoarbetet och medarbetarna snabb tillgång till samtliga kompetenser inom sjukvård, rehabilitering och träning. Lisa Morin, VD och verksamhetsledare för Hermelinen Företagsservice, förklarar värdet av att ha förenade spetskompetenser under samma tak.

– Helheten i vårt utbud gör vårt erbjudande unikt. Hos oss finns alla kompetenser samlade, på ett och samma ställe. Det är företagshälsovård med extra allt, en plusmeny, helt enkelt.

Företagsläkare, beteendevetare, ergonomer och fysioterapeuter är några av kompetenserna. De jobbar tvärprofessionellt i ett helhetsperspektiv och företagskunderna har även tillgång till specialistläkare och personliga tränare.

– Förutom högklassiga friskvårds- och rehabiliteringsinsatser kan vi även hjälpa våra företagskunder med att formulera mål för hälsoarbetet och koppla dem till lönsamhet och ekonomisk tillväxt, kartläggning av hälsoläget, utvecklingsarbete på ledningsnivå och olika sorters utbildningar.

 

Långsiktigt hälsoarbete lönar sig

På Hermelinen tar man alltid avstamp i nuläget. Är många sjukskrivna och i så fall varför? Finns problem i den fysiska arbetsmiljön eller är många stressade? Tillsammans med individ och ledning går processen sedan vidare till hälsofrämjande åtgärder.

– Det finns oftast ingen quick fix när det gäller hälsa. Men i det långa loppet är det alltid värt pengarna att satsa på friska medarbetare och en frisk organisation.

Lisa betonar hur viktigt Hermelinens breda synsätt på företagshälsa och friskvård är. En anställd kan ha fått hjälp på sin hälsoresa, mår bättre mentalt och har förbättrat sin kondition. Men fortfarande finns konflikter i arbetslaget och chefer som inte tar itu med problemen.

– Då kan det ändå sluta med att individen lämnar arbetsplatsen. Därför vill vi gärna arbeta på alla nivåer i en organisation, då vi ser att det ger bäst resultat.

Hermelinen kan även stötta i det systematiska arbetsmiljöarbetet och här menar Lisa att det finns mycket att göra.

– Problem kan upptäckas innan de blir för stora och åtgärder sättas in i ett tidigt skede. Metodiskt arbetsmiljöarbete är en självklarhet i välmående organisationer och vi på Hermelinen är med och stöttar chefer och arbetsmiljöombud hela vägen.

Vad gör en ortoped? Hör Mats berätta!
Vad gör en ortoped? Hör Mats berätta!
18 januari 2023

Har du besvär från leder i knän, höfter eller axlar? Lider du av nack- eller ryggvärk? Då är det...

Hermelinen Health för ett växande Norrbotten
Hermelinen Health för ett växande Norrbotten
16 januari 2023

Hermelinens Företagsservice växlar upp för en utökad företagshälsa där nya och digitala verktyg...

MEBA - riskbedömningsmetod vid handintensivt arbete
MEBA - riskbedömningsmetod vid handintensivt arbete
10 januari 2023

En av Arbetsmiljöverkets många AFS är en som berör handintensivt arbete (Medicinska kontroller i...

By Formsmedjan. Powered by Yago