Hoppa till innehållet
23 juni 2022

Behandla smärta med VR

Behandling av nacksmärta och huvudvärk med modern teknologi

Sedan några år medverkar Fysioterapeuterna på Hermelinen i ett samarbete med företaget Curest för att utveckla en ny träningsform för patienter med smärta i nacke samt huvudvärk.

 

Behandlingen sker genom att patienter genomgår ett antal tester för att bedöma orsak till sina besvär samt utreda vilken typ av behandling eller åtgärd som har mest effekt.

De flesta patienter med smärta i nacken har svårighet att kontrollera sin nackmuskulatur och därmed huvudets position i samband med skärmarbete samt andra arbetsuppgifter. Detta leder till att musklerna blir onödigt spända med värk och stelhet som följd.

Kristina Wiggerfors, fysioterapeut på Hermelinen, ansvarar för projektet.

”De individer vi bedömer ha nytta av vår nya behandling får möjlighet att provat ut en träningsutrustning, lära sig träningsformen och sedan bedriva delar av sin träning hemma” – säger Kristina.

VR teknologi

Det nya och unika med Hermelineprojektet är att träningen och utvärderingen sker via VR-teknologi – Virutal Reality. Genom att använda ”VR-glasögon”, en form av mask som sätts över ögonen, upplever individen att man rör sig i en tredimensionell miljö och kan där utföra ett antal uppgifter och aktiviteter.

”Fysioterapeuterna på vår enhet träffar dagligen många patienter med dessa besvär och bedriver redan nu mycket rehabiliterande träning och behandling för dessa individer. Vi har börjat lära oss vilka patienter som behöver stöd av VR-teknologin och genom denna kan bli bättre i sina, ibland mångåriga besvär av nackvärk och huvudvärk.”

”Det svåra med all träning är att börja på rätt nivå. Inte för svårt och inte för lätt samt att låta varje inlärning av ny rörelse få ta sin tid och till slut normaliseras. Det blir då den rörelse som kroppen väljer att använda i vardagen, även då man inte befinner sig i VR-miljön. När detta sker minskar överbelastningen, musklerna syresätts bättre och besvären minskar” – fortsätter Kristina

Forskning och utveckling

Förutom det dagliga arbete med varje patient jobbar Hermelinen med utveckling både av metoden men även produkten tillsammans med företaget som står bakom denna samt LTU.

”En del i utvecklingsarbetet vi jobbat med hos oss är att använda metoden relativt tidigt i processen efter whip-lash eller skallskada, något vi tyvärr ser mycket på vår mottagning. Tillsammans med vår enhet Hermelinen Sports Concussion Center försöker vi samordna denna träning med övriga insatser efter skallskada med hjärnskakning som följd. Dessa patienter kan ha minnesstörningar, koncentrationsproblem, sömnbesvär, yrsel, ögonmotorikbesvär och vår känsla just nu är att rätt insats behöver sättas in i rätt tid, vilket ibland är lite tidigare än vi trott. Här återstår det en del uppföljning innan vi kan säga detta med säkerhet men än så länge är vi entusiastiska” – säger Lars Lundgren, sjukgymnast och ansvarig för Hjärnskakningsenheten på HERMELINEN

Behandling för alla?

”I dagsläget har vi genom att vi bedriver arbetet som Vinovaprojekt möjligheten att behandla ett antal individer samtidigt och låta dessa bedriva sin träning hemma. Varje gång patienten slår på sin VR-utrustning och börjar träna så loggas detta till ansvarig fysioterapeut och informationen om utförande och resultat sparas i patientens loggbok. Detta gör att man kan följa behandlingen och dess resultat vid varje tillfälle. Genom detta förfarande har vi kunnat dra ner på antalet återbesök, som tidigare handlade mycket om uppföljning och rapport om träningen och kan i stället ta emot fler nya patienter och korta ner väntetiden till vår enhet.”  - säger Kristina Wiggerfors

Om en person har besvär med rörelsesmärta i halsryggen, stelhet eller huvudvärk så kan dessa symtom ibland kopplas ihop med störd funktion i halsryggen. Det kan bero på många saker; en tidigare skada, en arbetsställning som inte är optimal eller mycket hängande vid dator, surfplattor och mobiltelefoner utan avbrott. I dessa fall är det allmänna rådet att vara aktiv med egen motion i olika former, se över arbetsplatsen, lägga in micropauser vid skärmarbete samt unna sig en stressfri vardag med en god natts sömn. Detta låter ju lätt men alla som har besvär vet att dessa råd inte är lätt att efterleva. Ibland är det ju så att själva besvären gör att det inte går att följa råden fullt ut. För dessa individer kan det vara aktuellt att besöka Fysioterapeut. – avslutar Kristina

 

 

 

 

 

 

 

Ny VD på Kirunahälsan
Ny VD på Kirunahälsan
19 januari 2024

Kirunahälsan fortsätter att utvecklas som en del av vård- och hälsoföretaget Hermelinen. Efter 18...

Sjuksköterska till Hermelinen i Sävast
Sjuksköterska till Hermelinen i Sävast
19 januari 2024

Hermelinens hälsonav i Sävast växer. Nu söker vi dig som kan vara med och ta emot den stadiga...

7 september – En kickstart för framtiden
7 september – En kickstart för framtiden
29 november 2023

Den sjunde september gick vårt event ”Inte en dag till” av stapeln på Boden Business Park. Med...

By Formsmedjan. Powered by Yago