Hoppa till innehållet

Hjärnskakning

  • Regionfinansierad
  • Försäkring
  • Betala själv

Våra kunder

Vi finns för alla. Ung som gammal, otränad som vältränad, vi tar emot med öppna armar och sinnen. Du kan komma som privatperson, via landstinget, via din försäkring eller din arbetsgivare

Betala Själv

Kunden står för samtliga kostnader. Vi kan förmedla kontakt till olika finansieringsmöjligheter.

Företag

Vi hjälper till med att hitta rätt sjukvårdsförsäkring för företaget och för den anställde som, därmed, kan få snabb, trygg, effektiv vård och behandling vid behov.

Försäkring

Försäkringsbolagen står för kostnaderna utifrån överenskomna regler.

Regionfinansiering

Här gäller samma priser som i offentlig hälso- och sjukvård. Högkostnadsskydd gäller.

 

Hjärnskakning kallar man den process som skapas av ett slag direkt mot huvudet eller om huvudet påverkas av en kontakt mot övrig kropp.

Om en sådan kontakt ger symtom av plötsligt uppkommen yrsel, synpåverkan, huvudvärk, trötthet, minnesförlust eller liknande skall hjärnskakning misstänkas och all fysisk aktivitet skall avbrytas. Detta även om symtomen går över inom kort.

Behandlingen i det akuta skedet är vila och återhämtning, detta innebär lugn och ro samt att man försöker minimera de intryck som hjärnan måste bearbeta – Hjärnvila.

Efter 2-4 dygn mår hjärna och kroppen bra av att börja röra sig lite mer, i detta skede är regeln att de symtom man har inte skall eller får öka, i så fall skall aktiviteten avbrytas.

För idrottare inleds sedan återgång till idrott via Hjärntrappan, denna innebär en stegvis återgång till idrott på ett säkert sätt. Det finns en generell hjärntrappa som man kan följa, specialförbund har dock utarbetat idrottsspecifika hjärntrappor riktade till sin egen idrott.

 

Efter hjärnskakning är det viktigt att följa dessa inledande steg; avstå direkt från fortsatt aktivitet, initial hjärnvila samt stegvis återgång till idrott.

För de som inte är idrottare gäller samma regler men återgång till aktivitet behöver inte baseras på hjärnans förmåga att tåla träning och aktivitet.

Hos fysioterapeuten görs en noggrann analys av de symtom som uppkommit av skadan, detta är av vikt för den planerade rehabiliteringen men även som dokumentation vid eventuell försäkringsskada.

Efter analys av symtom genomför vi ett antal tester av hjärnansfunktion, dessa innefattar, korttidsminne, koncentration, balansfunktion, ögonmotorik, nackens rörlighet och styrka, puls och kontidionstålighet samt.

Detta är viktigt för de akuta skadorna men även helt avgörande för att kunna bryta ett mönster hos de personer som drabbats av långdragna besvär efter hjärnskakning.

Utifrån detta skapas sedan en individuell rehabiliteringsplan.

På Hermelinen Sports Concussion Center – (centrum för idrottsrelaterade hjärnskakningar) arbetar Fysioterapeuter specialiserade på idrottsmedicin samt nackskador vid idrott. Dessutom kan idrottaren få en bedömning utförd av specialistläkare i neurologi med stor erfarenhet av hjärnskakningar inom idrotten.

By Formsmedjan. Powered by Yago