Hoppa till innehållet

Fotled

  • Regionfinansierad
  • Försäkring
  • Betala själv

Våra kunder

Vi finns för alla. Ung som gammal, otränad som vältränad, vi tar emot med öppna armar och sinnen. Du kan komma som privatperson, via landstinget, via din försäkring eller din arbetsgivare

Betala Själv

Kunden står för samtliga kostnader. Vi kan förmedla kontakt till olika finansieringsmöjligheter.

Företag

Vi hjälper till med att hitta rätt sjukvårdsförsäkring för företaget och för den anställde som, därmed, kan få snabb, trygg, effektiv vård och behandling vid behov.

Försäkring

Försäkringsbolagen står för kostnaderna utifrån överenskomna regler.

Regionfinansiering

Här gäller samma priser som i offentlig hälso- och sjukvård. Högkostnadsskydd gäller.

 

Besvär från fotleden kan delas in i rent traumatiska besvär som ledbandsskador, muskelrupturer samt frakturer i samband med vrickningar och olycksfall, samt besvär beroende av överbelastning av foten.

De traumatiska skadorna skall bedömas så snart det bara går, detta då det är viktigt att rätt insats inleds direkt. Ofta krävs en viss tids avlastning av tyngdtagning från foten efter skada.

De traumatiska skadorna hänvisas ofta till akut sjukvård för att göra en röntgenundersökning för att bedöma ledstatus.

Om skadan inte inneburit en fraktur så ska blödning och svullnad behandlas med ett bra tryckförband som bör sitta på i 48 timmar. Efter detta skall en ny funktionsbedömning genomföras och rätt rehabilitering inledas.

De skador som härrör från överbelastning kan sitta i något av fotens många småben eller i de muskler som sitter under foten eller vadmuskler som fäster på foten. Foten skall hantera många steg per dag, ibland i skor som inte är helt optimala eller på hårda underlag.

Vid överbelastningsskador krävs en noggrann analys av besvärens bakgrund, hur de startade samt vad som gör besvären bättre och sämre. Undersökning av fotens egna små leder samt de fotvalv som de bildar är avgörande för att ge rätt behandling och åtgärd.

Utöver detta görs en funktionsanalys vad gäller musklers styrka och rörlighet.

Ibland har vi nytta av att veta hur själva foten ser ut på en röntgenundersökning eller magnetkamerabild. Det kan även vara aktuellt med medicinering i någon form. Då kontaktar vi någon av våra ortopeder för att diskutera vidare.

Sammantaget leder detta fram till en funktionsanalys och en individuell behandlingsplan.

Besvär i fotled ingår dessutom ibland i olika sjukdomstillstånd och då hanteras detta baserat på grundsjukdomen.

By Formsmedjan. Powered by Yago