Hoppa till innehållet

Riktad hjärtscreening av idrottare

Från Socialstyrelsen och Riksidrottsförbundet rekommenderar man
elitidrottare från 16 år, som bedriver sin idrott motsvarande juniorelit på
riksidrottsgymnasium och uppåt, att genomföra en riktad hjärtkontroll.

Detta i syfte att hitta riskgrupper för hjärtsjukdom, dvs personer som av olika skäl skulle behöva utredas mer eller till och med avrådas från idrottande.

Hermelinen Idrottsmedicin kan erbjuda denna tjänst till Norrbottens alla elitsatsande idrottare. Att träna på elitnivå betyder inte att man måste tävla på denna nivå, många vuxna motionärer tränar lika mycket som våra elitidrottare gör.

Undersökningen består av tre delar:
1. Ett frågeformulär rörande den egna hälsostatusen och eventuell förekomst
av känd eller möjlig hjärtsjukdom i den närmaste släkten.
2. Ett vilo-EKG.
3. Hjärt- och kärlsystemet undersöks av en hjärtspecialist. kardiolog
Anders Henriksson eller Jörgen Nilsson.

För mer information kontakta: lars.lundgren@hermelinen.se

By Formsmedjan. Powered by Yago