Hoppa till innehållet

Utredning ofrivillig barnlöshet/fertilitetsutredn.

Utredning av ofrivillig barnlöshet/fertilitetsutredning

Vi utreder paret och den ensamstående kvinnan med barnönskan. Om ett par har försökt få barn under 1 års tid eller 6 månader om kvinnan är äldre än 37 år är det lämpligt att söka hjälp. Utredningen tar 1-2 månader, därefter kan den mest lämpliga behandlingen diskuteras.

Vi utreder den ensamstående kvinnan som planerar att genomgå insemination/IVF.

Utredning av kvinnan

  • gynekologisk undersökning med ultraljud
  • hormonanalys
  • vid behov görs en ultraljudsledd genomspolning av livmoder och äggledare

Utredning av mannen

  • spermieanalys (antal och rörlighet). Spermieanalysen utförs av lab på Sunderby sjukhus.

Vi följer SFOG:s (Svensk förening för obstetrik och gynekologi) riktlinjer för fertilitetsbehandling.

By Formsmedjan. Powered by Yago