Hoppa till innehållet

NIPT

NIPT

NIPT (Non-Invasive Prenatal Test) är ett screeningtest som utförs genom ett blodprov från den gravida kvinnan. Blodprovet kan tas tidigast från vecka 10 + 0 i graviditeten.

Innan blodprovet utförs en ultraljudsundersökning för att säkerställa graviditetsvecka och antal foster.

Under graviditeten passerar fragment av DNA från fostret och moderkakan in i kvinnans blodomlopp. Blodprovet analyseras och ger genetisk information om fostrets antal av kromosomer 21 (Downs syndrom), 18 och 13.

Provet har en känslighet på mer än 99%.

I bastestet ingår även analys av könskromosomavvikelser och kön.

Utöver bastestet kan den gravida även testa för mikrodeletionen 22q11. Mikrodeletioner innebär en avvikelse i en liten del av en kromosom och är inte relaterad till moderns ålder. Läs gärna mer på www.fostertest.se eller www.socialstyrelsen.se.

Läs gärna igenom faktabladet innan ditt besök hos oss.

https://hermelinen.se/upload/images/pdf-filer/sjukvard/Faktablad-NIPT-Harmony.pdf

 

Pris:
Bastest 5000 kronor
Bastest + mikrodeletionen 6300 kronor

Ny prislista från 2019-02-01
Bastest 5500 kronor
Bastest + mikrodeletionen 6800 kronor