Hoppa till innehållet

Spirometri

Spirometri ordineras av läkare.

Undersökningen är en enkel metod för att bedöma hur lungorna fungerar. Vid spirometri andas du ut genom munnen i ett munstycke. Munstycket är kopplat till en spirometerdator där den utandade luftens volym och flöde mäts. Vanligtvis görs även ett så kallat reversibilitetstest. Då gör du först ett utblåsningstest, sedan inhalerar du ett läkemedel som vidgar luftvägarna och efter detta genomförs ytterligare ett utblåsningstest.

By Formsmedjan. Powered by Yago