Hoppa till innehållet

Psykoterapi

Ditt ärende
  • Försäkring
  • Betala själv
  • Företag

Våra kunder

Vi finns för alla. Ung som gammal, otränad som vältränad, vi tar emot med öppna armar och sinnen. Du kan komma som privatperson, via landstinget, via din försäkring eller din arbetsgivare

Betala Själv

Kunden står för samtliga kostnader. Vi kan förmedla kontakt till olika finansieringsmöjligheter.

Företag

Vi hjälper till med att hitta rätt sjukvårdsförsäkring för företaget och för den anställde som, därmed, kan få snabb, trygg, effektiv vård och behandling vid behov.

Försäkring

Försäkringsbolagen står för kostnaderna utifrån överenskomna regler.

Regionfinansiering

Här gäller samma priser som i offentlig hälso- och sjukvård. Högkostnadsskydd gäller.

 

Psykoterapi innebär psykologisk behandling av psykiska, relationella och existentiella problem med grund i samtal. Psykoterapin innebär ett samarbete mellan psykoterapeut och patient i en trygg, sekretesskyddad relation.

Psykoterapi sätter fokus på att söka förståelse för varje unik individ och dennes upplevda svårigheter och är bra för personer som lider av olika problem, som depression, ångest, panikångest, stress, utmattningstillstånd, ätstörningsproblem, överätande, svårigheter efter sexuella övergrepp eller andra traumatiska upplevelser, livskriser, sorg/förluster, bearbetning efter sjukdomsbesked, barnlöshetsproblematik mm.

Psykoterapi är också till hjälp för att förändra sitt sätt att hantera relationer eller förändra sin bild av sig själv. Det avgörande är att personen själv har en önskan om att förstå sig själv bättre, och en vilja att åstadkomma en förändring.

Psykoterapi kan ges enskilt, i par eller i grupp.

Vid Hermelinen arbetar sedan 2015 socionom/legitimerad psykoterapeut Maria Lundström Sundin. Maria erbjuder individuell psykoterapi samt parterapi. I sitt arbete utgår hon från kbt, affektfokuserad terapi och emotionellt fokuserad parterapi.

Kontakta henne direkt: 072-576 91 00 eller: maria.lundstrom-sundin@hermelinen.se för mer information och tidsbokning.

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med Hermelinens integritetspolicy*. Meddelanden och personuppgifter raderas då det besvarats och behandlats.

Affektfokuserad psykoterapi

Affektfokuserad psykoterapi fokuserar på att förstå sig själv och sitt agerande, och att få tillgång till att uttrycka sina grundläggande känslor för att därmed kunna hantera situationer och motgångar mer konstruktivt. Affektfokuserad psykoterapi har stöd i forskning och integrerar psykodynamisk terapi, affektteori, anknytning och inlärningspsykologi.

Emotionellt fokuserad parterapi, EFT

Emotionellt fokuserad parterapi, EFT, syftar till att öka den känslomässiga närheten, tryggheten och tilliten i parrelationen, öka förståelsen för varandras agerande och behov, se det samspelsmönster som paret har fastnat i och hitta ett mer konstruktivt samspelsmönster. Forskning visar på goda resultat för EFT.

Kognitiv beteendeterapi, KBT

I KBT, som är psykoterapi, provar du beteenden och tankesätt för att förändra din situation. Vi arbetar med betoning på här och nu. Vi ser också på omgivningsfaktorer som påverkar dig. Ibland räcker det med en träff för att du ska kunna gå vidare på egen hand. Vi kan också börja med 1-4 sessioner för att få en god förståelse av din situation. Sedan bestämmer vi tillsammans om/hur vi går vidare. En behandling är ofta mellan 7-20 gånger. KBT har gott forskningsstöd för ångestproblematik, till exempel panikångest, generaliserat ångestsyndrom, social ångest, fobier, OCD (tvångssyndrom) samt för depression. Även vid stress och smärtproblematik är KBT ett gott alternativ.

Vårdgivare – psykoterapeut

Maria Lundström Sundin
Maria Lundström Sundin
Leg psykoterapeut, leg hälso-och sjukvårdskurator, socionom
Leg psykoterapeut, leg hälso-och sjukvårdskurator, socionom

Jag har arbetat som socionom/leg psykoterapeut på Hermelinen sedan 2015.

Jag erbjuder individuell psykoterapi samt parterapi. I mitt arbete utgår jag från kbt, affektfokuserad terapi och emotionellt fokuserad parterapi.

Kontakta mig direkt: 072-576 91 00 eller: maria.lundstrom-sundin@hermelinen.seför mer information och tidsbokning.

Kontakt

 

 

Hittar du inte det du söker?

Bokning Kontakt
By Formsmedjan. Powered by Yago