Hoppa till innehållet

Medicinska undersökningar

  • Regionfinansierad
  • Försäkring
  • Betala själv

Våra kunder

Vi finns för alla. Ung som gammal, otränad som vältränad, vi tar emot med öppna armar och sinnen. Du kan komma som privatperson, via landstinget, via din försäkring eller din arbetsgivare

Betala Själv

Kunden står för samtliga kostnader. Vi kan förmedla kontakt till olika finansieringsmöjligheter.

Företag

Vi hjälper till med att hitta rätt sjukvårdsförsäkring för företaget och för den anställde som, därmed, kan få snabb, trygg, effektiv vård och behandling vid behov.

Försäkring

Försäkringsbolagen står för kostnaderna utifrån överenskomna regler.

Regionfinansiering

Här gäller samma priser som i offentlig hälso- och sjukvård. Högkostnadsskydd gäller.

 

Läs nedan om våra medicinska utredningar.

24-timmars blodtrycksmätning

24-timmars blodtrycksmätning ordineras alltid av en läkare.

Undersökningen syftar till att mäta ditt blodtryck under ett dygn. Detta för att se hur ditt blodtryck varierar under dygnet.

En mätare kopplas till en manschett som fästs på en av dina överarmar. Ditt blodtryck mäts automatiskt en gång i halvtimmen dagtid och en gång i timmen på natten. För att få bästa resultatet av undersökningen ska mätningen göras under ett helt dygn. Tänk på att ha kortärmad tröja vid besöket.

24-timmars EKG-undersökning

24-timmars EKG-undersökning ordineras av läkare.

Undersökningen innebär att ett antal elektroder sätts på bröstet. Dessa kopplas till en mätare som fästs med midjebälte. Din hjärtrytm registreras under 24 timmar. De enda restriktionerna under dygnet är att du inte får duscha.

Arbets-EKG

Arbets-EKG är en undersökning som ordineras av läkare här på Hermelinen eller via remiss från din hälsocentral eller företagshälsovård.

Undersökningen syftar till att undersöka hjärtats funktion under kroppsansträngning.

Arbets-EKG innebär att du får cykla på en testcykel. I vila och under arbete registrerar vi EKG och blodtryck. Ibland kontrolleras även syresättningen. Belastningen på cykeln är från början låg och ökar sedan under arbetets gång.

Du får duscha efter arbetsprovet och sedan träffa läkare samma dag. Besöket tar cirka en timme.

Audiometri/enkel hörselundersökning

Undersökningen ordineras av läkare här på Hermelinen.

Undersökning för att utvärdera eventuell hörselnedsättning.

Patienten sitter i ett väl isolerat rum så kallad hörselbur, patienten får ett par hörlurar över öronen och en knapp i handen, med knappen trycker patienten när hen hör ett ljud. Sköterskan sitter utanför den inglasade buren och registrerar ljuden som patienten registrerar.

Oxymetri/snarkmätning

Undersökningen ordineras av läkare här på Hermelinen.

För att säkert kunna avgöra om du har sömnapnésyndrom eller inte görs en nattlig sömnundersökning. Vid denna undersökning registras dina andningsrörelser, kroppsläge, syresättning, puls och luftflöde.

Undersökningen görs i ditt hem med utrustning som du lånar av oss.

Pricktest

Pricktest är en undersökning som ordineras av läkare här på Hermelinen.

Pricktest innebär att en droppe med allergiframkallade ämnen placeras på underarmens insida. Sedan görs ett litet stick genom droppen så att allergenet förs in i huden. Om du är allergisk mot ämnet uppstår en liten rodnad och svullnad, ungefär som ett myggbett. Efter 15 minuter mäts rodnaden och svullnaden.

Spirometri

Spirometri ordineras av läkare på Hermelinen.

Undersökningen är en enkel metod för att bedöma hur lungorna fungerar. Vid spirometri andas du ut genom munnen i ett munstycke. Munstycket är kopplat till en spirometerdator där den utandade luftens volym och flöde mäts.

Vanligtvis görs även ett så kallat reversibilitetstest. Då gör du först ett utblåsningstest, sedan inhalerar du ett läkemedel som vidgar luftvägarna och efter detta genomförs ytterligare ett utblåsningstest.

Ultraljud av hjärtat

Ultraljud av hjärtat ordineras av läkare.

Våra kardiologer gör ultraljud av hjärtat som ett led i utredningar och undersökningar.

By Formsmedjan. Powered by Yago