Hoppa till innehållet

Gynekologisk cellprovskontroll

  • Regionfinansierad
  • Betala själv

Våra kunder

Vi finns för alla. Ung som gammal, otränad som vältränad, vi tar emot med öppna armar och sinnen. Du kan komma som privatperson, via landstinget, via din försäkring eller din arbetsgivare

Betala Själv

Kunden står för samtliga kostnader. Vi kan förmedla kontakt till olika finansieringsmöjligheter.

Företag

Vi hjälper till med att hitta rätt sjukvårdsförsäkring för företaget och för den anställde som, därmed, kan få snabb, trygg, effektiv vård och behandling vid behov.

Försäkring

Försäkringsbolagen står för kostnaderna utifrån överenskomna regler.

Regionfinansiering

Här gäller samma priser som i offentlig hälso- och sjukvård. Högkostnadsskydd gäller.

 

Vi följer upp och utreder förändringar som hittats i gynekologiska cellprovskontroller.

I Norrbotten inbjuds kvinnor mellan 23 och 60 år regelbundet till gynekologisk cellprovskontroll. I åldersgruppen 23-50 år kommer inbjudan vart tredje år. Är du mellan 50 och 60 år blir du inbjuden vart femte år.

Anledningen till att det går längre tid mellan provtagningarna då du fyllt 50 år är att om inga cellförändringar har upptäckts fram till dess så är risken mycket liten att du insjuknar i livmoderhalscancer. Cellprovskontrollen sker på den hälsocentral du tilllhör, provtagningen utförs av en barnmorska.

Cellprov kan tas för att hitta cellförändringar som på sikt kan utvecklas till cancer i livmodertappen. Om cellprovet visar cellförändringar kommer du att få rekommendation om utredning och behandling alternativt uppföljning av cellförändringarna.

Kvinnor som regelbundet deltar i programmet för gynekologisk cellprovtagning sänker risken för att drabbas av livmoderhalscancer med cirka 90 %.

Det finns inget stöd för att utökad cellprovtagning mellan de rekommenderade intervallen skulle ge ett ökat skydd. Om du tidigare har behandlats för cellförändringar eller använder vissa mediciner som kraftigt påverkar immunförsvaret, kan andra rekommendationer gälla. Vid cellförändringar rekommenderas oftast behandling med så kallad konisering.

Efter behandling av cellförändringar (konisering) rekommenderas uppföljning. I vissa fall rekommenderas inte behandling i första hand. Lättare cellförändringar kan många gånger läka ut av sig själv utan behandling. För att säkert veta att cellförändringarna har försvunnit rekommenderas särskild uppföljning av dessa.

Hos oss på Hermelinen Gyn följer vi upp och utreder cellförändringar som hittats via gynekologiska cellprovskontrollen samt utför kontroller efter behandling. 

Om HPV – Humant papillomvirus

HPV är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i Sverige. De HPV-typer som kan ge allvarliga cellförändringar finns hos väldigt många i befolkningen. Nästa alla som bor i Sverige beräknas få sådant virus åtminstone någon gång under sin livstid. För det mesta vet man inte om att man har blivit smittad.

Kroppen har nästan alltid en god förmåga att läka ut HPV. Efter ungefär ett år har de flesta blivit av med viruset. Endast långvariga infektioner med HPV kan ge cellförändringar. Det tar lång tid från smittotillfället att utveckla cellförändringar och livmoderhalscancer.

I Sverige är vaccinering mot HPV en del av barnvaccinationsprogrammet. Om man röker finns ökad risk att utveckla cellförändringar och cancer i livmodertappen.

By Formsmedjan. Powered by Yago