Hoppa till innehållet

NIPT

Grundanalys
Nipt (Non-Invasive Prenatal Test) är en metod för att utföra fosterscreening och görs genom ett enkelt blodprov från den gravida kvinnan. Blodprovet kan tas tidigast från vecka 10+0 i graviditeten. Vi tar provet fram till vecka 15+0. Under graviditeten överförs en del av barnets DNA in i mammans blodomlopp och det är i DNA man kan finna genetisk information om barnets kromosomer.

Blodprovet har en stor säkerhet och kan ge besked om eventuella kromosomavvikelser (nr 13, 18 och 21 samt könskromosomer) hos det ofödda barnet. Provet har en sensitivitet och specificitet på mer än 99 procent.

Ett blodprov kostar: 5500 kr.

Utökad analys
Utöver grundanalysen kan den gravida kvinnan även testa för mikrodeletion. Mikrodeletion är en avvikelse i en liten del av en kromosom. Avvikelsen är inte åldersrelaterad. Läs gärna mer om testet på vår samarbetspartners hemsida:

http://fostertest.se/

Den utökade analysen kostar: 6800 kr.

Att tänka på innan du tar provet:
I samband med provtagning görs ett ultraljud  på Hermelinen för att säkerställa att provet tas tidigast v. 10+0 samt att bekräfta antalet foster. Besöket där ultraljud utförs kostar 200 kr.

Rekommenderad period att lämna blodprov är från v. 10+0 i graviditeten, men går att ta under hela graviditeten. Resultatet av testet meddelas efter 7–14 dagar.
Det är viktigt att noga tänka igenom vad svarsbeskedet kan innebära för dig och din partner. Läs gärna den länkade informationen från Socialstyrelsen.

By Formsmedjan. Powered by Yago