Hoppa till innehållet

Snarkning/oxymetri

Undersökningen ordineras av läkare här på Hermelinen.

För att säkert kunna avgöra om du har sömnapnésyndrom eller inte görs en nattlig sömnundersökning. Vid denna undersökning registras dina andningsrörelser, kroppsläge, syresättning, puls och luftflöde. Undersökningen görs i ditt hem med utrustning som du lånar av oss.

By Formsmedjan. Powered by Yago