Hoppa till innehållet

Hjärnskakning inom idrotten

 

Sports Concussion Center - SCC

Vi startar nu en enhet speciellt riktad mot idrottare och motionärer som skadat sitt huvud i samband med idrottande. Idrottare som upplever symtom av varierande grad direkt eller i anslutning till olyckstillfälle skall misstänka att denne drabbats av en hjärnskakning. Dessa symtom kan vara huvudvärk, yrsel, illamående, förvirring, koncentrationssvårigheter, minnesproblem, påverkan på ögon och syn, nedstämdhet eller trötthet, för att nämna några av de vanligaste förekommande symtomen.

På Hermelinen arbetar fysioterapeut Lars Lundgren som ansvarig för enheten. Lars har arbetat länge med denna patientgrupp och är bl.a rehabiliteringsansvarig i Luleå Hockeyförening. Till enheten är dr Jan Lexell, specialist i neurologi och rehabiliteringsmedicin knuten som medicinsk rådgivare. Jan har jobbat länge med patienter med idrottsrelaterad hjärnskakning och är en flitigt förekommande föreläsare i ämnet.

Som patient kan du kontakta oss genom att ringa till vår reception och boka in ett första besök till fysioterapeut Lars Lundgren. Som sjukvårdspersonal kan du remittera till vår enhet så kallar vi patienten. 

Om du har en sjukvårdsförsäkring ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att ta reda på om din försäkring täcker besök på vår enhet.

Inom enheten bedriver vi diagnostisering av hjärnskakning samt tidig rehabilitering åter till vardag och slutligen motion och idrott. Vi gör även större utredningar för den patient som har haft besvär länge och har kvarvarande symtom.

Försäkringsärenden gällande kvarvarande symtom som kräver intyg om invaliditet kan bokas in på enheten.

 Kontakt: vx 0920-40 23 00 alternativt lars.lundgren@hermelinen.se

 

Pressmeddelande: Luleå Hockey tar krafttag mot hjärnskakningar

 

 

By Formsmedjan. Powered by Yago