Hoppa till innehållet
Hermelinen startar fond för ungas hälsa
20 januari 2020

Hermelinen startar fond för ungas hälsa

Hermelinen satsar på barn och ungas hälsa genom den nystartade Hermelinenfonden – en fond som syftar till att stötta initiativ som ska öka välmåendet hos barn och unga. 

Hermelinen presenterar idag sin satsning på en ekonomisk plattform för att samla och skapa medel riktat mot insatser för barn och ungas hälsa i Luleå och Norrbotten. 

– Det är en av våra stora hjärtefrågor och just därför valde vi att starta Hermelinenfonden, säger Lars Lundgren, delägare i Hermelinen. 

Tillsammans med samarbetspartners och organisationer som delar fondens syfte skall fonden skapa ekonomiska förutsättningar för att bidraga till ett Hållbart liv för barn och unga. Fonden kommer att utlysa medel vid två gånger per år, dessa kan sökas av organisationer och privatpersoner. Pengar kommer att delas ut till individer och organisationer som delar HERMELINENFONDEN´s vision om ett hållbart hälsosamt liv för barn och unga. Dessutom kommer delar av fondens medel att användas till riktade projekt som syftar att ge förutsättningar att hjälpa barn och unga att förverkliga sina drömmar och använda sina superkrafter. 

– Vi ser ungas hälsa som något hela samhället tillsammans måste ställa upp för. Vi vill verka för ett hållbart liv och det är just det fonden ska arbeta med. För oss är det viktigt att vara en samhällsaktör, säger Lundgren. 

 

Fonden administreras av HERMELINEN och leds av en styrelse bestående av: Mats Angerud, Maria Palmquist, Malin Thörnäs, Maria Frisk, Maria Omberg, Lars Lundgren och Anna Denarp. 

Fler nyheter

25 mars 2020

Meddelande från ägargruppen

Ägargruppen i Hermelinen Holding AB har haft ett extrainsatt ägarmöte för att diskutera framtidsfrågor på kort och lång sikt. Självklart har...
3 september 2019

Hermelinen lyfter med två nya ägare

Hermelinen tar sikte på en expansiv framtid med nya delägare. Vid nystarten 2014 låg stort fokus på att åter skapa en hållbar, privat hälso- och...
3 maj 2019

Hermelinen etablerar sig i Boden – första steget mot utökad närvaro i länet

Nu står det klart – företaget Hermelinen tar steget och expanderar till Boden. När nya mötesplatsen Nybygget på Boden Business Park står färdigt...Ladda fler
By Formsmedjan. Powered by Yago