Hoppa till innehållet

Hälsoundersökningar

För att hälsoundersökningen ska vara givande både för medarbetare och arbetsledning är det viktigt att se över vilket behov/utmaningar samt målsättningar som finns. Vi erbjuder flera alternativa undersökningar: 

Hälsoprofilbedömning Metoden Hälsoprofilbedömning™ grundar sig på en kombination av beteendevetenskap, medicin och fysiologi.
Hälsoprofilbedömningen är ett möte mellan en utbildad Hälsoprofilbedömare och en deltagare för att motivera och skapa en insikt till livsstilsförändring.
Hälsoprofilbedömning är även arbetsgivarens underlag för sitt strategiska hälsoarbete..
Undersökningen består av ett omfattande motiverande hälsosamtal med flertal frågeställningar för att hjälpa individen att nå eventuell önskad förändring i sin livsstil.
Innehåller: hälsosamtal, längd, vikt, BMI, midjemått , blodtryckskontroll, konditionstest. Blodtryck samt Livsstilsprover: Blodsocker, kolesterol och blodvärde


Fysisk hälsoundersökning och livsstilsprov
er (med fystränare och företagssköterska).
Fysisk undersökning av fystränare. Kondition, styrka, genomgång av livsstil och upplevd hälsa genom självbedömning. Kontroll av blodtryck, puls, längd, vikt, bmi, midjemått och analys av blodsocker, kolesterol och blodvärde. Genomgång av hälsoformulär.
Kunden går hem med fullständiga resultat som kan innehålla förslag på åtgärder för bättre hälsa och livsstil.

 

Liten hälsoundersökning (med företagssköterska).
Genomgång av hälsoformulär.
Kontroll av blodtryck, puls, längd, vikt, bmi, midjemått samt livsstilsprover: blodsocker, blodvärde och kolesterol. Konditionstest eller spirometri.
Kunden får sina värden med sig hem. Vid avvikelser erbjuds tid till företagsläkare/läkare mot extra kostnad.

Stor hälsoundersökning (med företagssköterska och företagsläkare).
Genomgång av hälsoformulär.
Kontroll av blodtryck, puls, längd, vikt, bmi, midjemått, hörsel och EKG. 
Livsstilsprover: blodsocker, blodvärde, leverprover, kolesterol, PSA-prov (frivilligt för män över 50 år) samt ämnes- omsättningsprov för kvinnor. Provsvar och övriga värden skickas hem via brev. Återkoppling till företagsläkare vid behov.


Landstings-finansierad

Försäkring

Betala själv

Företag

Vi som jobbar här

Företagssköterska

Anette Sandberg

Företagssköterska
Driftsansv Träning & Fysioterapi, Affärsutvecklare

Peter Backman

Driftsansv Träning & Fysioterapi, Affärsutvecklare
By Formsmedjan. Powered by Yago