Hoppa till innehållet

Ny som chef - FirstBeat

Ett utvecklingsprogram för dig som är ny chef och som vill utveckla ditt ledarskap. Tanken med programmet är att ge dig stöd i att stärka de personliga chefs- och ledarskapsegenskaperna genom att du får verktyg som hjälper dig att agera i din nya roll. I programmet ingår även en livsstilsanalys samt verktyg för att förstå och hantera stress. Detta är en bra grund för att utöva ett hållbart chefs- och ledarskap både för dig själv och andra.

MÅLGRUPP
Programmet riktar sig till dig som är relativt ny som chef och som vill utveckla ditt ledarskap.

METODIK
Innehållet vid seminarietillfällena varvas mellan teori, reflektion, träning och övningar. Deltagarnas egna
utmaningar är i fokus under programmet.

OMFATTNING
2+2+2 dagar.

FÖRVÄNTAT RESULTAT
Kunskaper, insikter, förståelse för de krav och möjligheter som ett chefs- och ledarskap innebär

En plattform som stärker förmågan att arbeta som chef

Praktiska verktyg som är användbara i din nya roll

Ökad insikt om sin personliga utveckling.Ett hållbart perspektiv både vad gäller sitt
chefsuppdrag och sig själv som individ.

 

UTBILDNINGSDAGAR:
22-23 augusti
3-4 oktober
13-14 november

Mer information hittar du på ioh.se, eller skicka ett mail till kontakt@ioh.se så hör vi av oss till dig för att berätta mer.

By Formsmedjan. Powered by Yago