Hoppa till innehållet

Arbetsmiljöutbildningar BAM, SAM

Grundutbildning inom arbetsmiljö, BAM
En utbildning för en bättre arbetsmiljö som möter upp mot Arbetsmiljöverkets obligatoriska lagkrav på ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Utbildningen genomförs i föreläsningsform och via problemlösningar med olika praktiska exempel ur arbetslivet.

För: Chefer, arbetsledare, skyddsombud och andra fackliga företrädare, eller de som utifrån befattning har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.
Utbildningstid: Tre dagar (2+1) med maximalt 20 deltagare.
Utbildare: Dan Ljungqvist.
Intresseanmälan: lisa.morin@hermelinen.se

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete , SAM
Alla arbetsplatser där det finns anställd personal ska ha ett Systematiskt arbetsmiljöarbete.
Detta gäller även inhyrd arbetskraft. Du får en utbildning i att förhindra arbetsskador och förbättra arbetsmiljön och varför SAM ska vara ett naturligt inslag i arbetslivet.

För: Företagare, arbetsledare, fackliga företrädare med flera i företag med upp till 50 anställda.
Utbildningstid: En heldag med maximalt 20 deltagare.
Utbildare: Dan Ljungqvist.
Intresseanmälan: lisa.morin@hermelinen.se

By Formsmedjan. Powered by Yago