Hoppa till innehållet

Gynekomastik

Gynekomasti (manlig bröstförminskning) är en operation som har som mål att minska mängden bröstvävnad och överskottshud hos män som har utvecklat en bröstförstoring och/ eller oönskad form. Bröstens form kan påverkas av arvsanlag, viktnedgång, viktuppgång samt av läkemedel och andra substanser.
Behandlingen omfattar oftast en kombination av fettsugning och reduktion av mängden bröstkörtel samt eventuellt överskottshud på brösten.
Innan du kan sättas upp till önskad operation måste du komma till en konsultation där du får grundlig information om ingreppet. Vi vill se om du lämpar dig för en operation och vilket resultat vi kan uppnå. Vi försöker alltid att så realistiskt som möjligt beskriva vad operationen innebär, vad du kan förvänta dig för resultat samt vilka eventuella komplikationer som kan uppstå. Varje operation planeras unikt för dig och utifrån dina förutsättningar.
Gynekomasti utförs mycket sällan inom den offentliga vården då det oftast anses vara ett rent estetiskt ingrepp som man får finansiera på egen hand. I vissa fall är det dock aktuellt med provtagning av hormoner och i enstaka fall kan man få en remiss via den offentliga vården. Besök därför din vårdcentral innan du bokar tid för din konsultation hos oss.
Undersökning inför en gynekomasti
Vid konsultationen mäter vår plastikkirurg hur mycket fett, bröstkörtelvävnad och hud som skulle kunna avlägsnas.
Brösten undersöks för att utesluta onormala knölar och knutor.
Operationsmetod gynekomasti
Olika operationsmetoder finns då det gäller en gynekomasti (manlig bröstförminskning), de flesta innebär fettsugning i bröstet och avlägsnande av körtelvävnad. Ibland räcker det med ett par små snitt i huden på bröstkorgens sida men ofta läggs även ett mindre snitt i anslutning till vårtgården. Tillsammans kommer du och plastikkirurgen att diskutera vilken metod som passar just dig och dina förutsättningar.
Efter en gynekomasti
Man får ta det extra lugnt första veckan efter operationen. Promenader och enklare uppgifter är tillåtet. Oftast kan man återgå till arbetet en vecka efter operationen beroende på typ av arbete. Eventuell träning kan du återuppta successivt efter två till tre veckor beroende på typ av träning. Börja försiktigt och öka successivt. Specifik överkroppsträning skall dock inte utföras de fyra första veckorna.
Det är viktigt för ett hållbart resultat att man efter sin gynekomasti (manlig bröstförminskning) håller ungefär samma vikt som innan operationen. En viktuppgång kan leda till ojämnheter samt att bröstkörteln åter växer till.
Det tar relativt lång tid innan det slutgiltiga resultatet efter en gynekomasti (manlig bröstförminskning) visar sig. Det kan ta 6-8 månader beroende på svullnaden.
Har du fler frågor om gynekomasti eller vill boka in dig på en konsultation tveka inte att kontakta kliniken.

 

By Formsmedjan. Powered by Yago