Hoppa till innehållet

Arm-plastik

Armsplastik används då man vill förbättra formen på överarmarna. Man besväras av volymen och att huden hänger när man lyfter armen. Andra upplever att kläderna sitter för tight. Dels sträcker man huden och tar bort överskottshud, oftast kombineras detta med en fettsugning för att minska överarmens volym.
Före en armplastik
Innan du kan sättas upp för den en armplastik måste du komma på en konsultation där du får grundlig information om ingreppet. Vi vill se om du lämpar dig för en operation och vad som kan uppnås genom att genomföra en armplastik på just dig. Vi försöker alltid att så realistiskt som möjligt beskriva vad operationen innebär, vilket resultat som kan förväntas samt vilka eventuella komplikationer som kan uppstå. Varje operation planeras unikt efter dig och dina individuella förutsättningar.
Undersökning inför en armplastik
Läkaren gör en bedömning av fettskiktet och hudens elasticitet. Sammantaget får man en uppfattning om hur mycket hud som kan tas bort och hur långa snitten blir samt om man måste göra en fettsugning.
Komplikationer och risker vid en armplastik
Alla kirurgiska ingrepp kan medföra komplikationer såsom effekter av narkosen, infektioner, svullnader, rodnad, blödningar och smärta. Vid en armplastik finns det även risk för känselförändring och ojämnheter. Din läkare kommer att gå igenom komplikationer och risker med dig på din konsultation.
Operation armplastik
En armsplastik innebär att man lägger ett bågformat snitt längst insidan av överarmen – ibland in i armhålan. Längden av detta snitt beror på hur mycket man måste sträcka upp huden. Ärren brukar vara röda från början men bleknar under de första månaderna efter din armplastik. Ett ärr kommer dock alltid att finnas och ibland upplever man det störande med ett ärr som syns då man bär en tröja med kort ärm.
En armplastik utförs oftast i narkos och tar ca två timmar. Det brukar inte blöda även om sårytorna är ganska stora. Oftast sätter man inte dränage vid operationens avslutning men ibland gör man det. Armarna bandageras med kompressionsplagg.
Efter en armplastik
Man upplever ofta ömhet/ smärta och svullnad till en början. Tänk på att följa våra rekommendationer och anvisningar för den första tiden efter operationen för att uppnå bästa möjliga resultat under din läkningsprocess.
Att tänka på hemma efter en armplastik
Ta det lugnt första veckan efter din armplastik. Man löper annars risk för blödning och onödig svullnad som förlänger läkningen.
 Behåll din gördel på i fyra veckor både dag och natt. Därefter under ytterligare fyra veckor dagtid eller nattetid. Det går bra att vara utan när den tvättas.
Duscha kan du göra tredje dagen efter operationen.
Du skall fortsätta att tejpa ärren efter stygntagningen. Använd Micropore tejp i 6 månader eller så länge ärren är röda. Byt endast när den blir smutsig eller börjar lossna.
Sola ej på ärren så länge som de är röda.
Träning kan du successivt återuppta efter fyra veckor, beroende på typ av träning. Fråga din läkare om råd så att du inte börjar träna för tidigt.
Återbesök
Återbesök efter ca en vecka efter din armplastik för sårkontroll, stygn tas bort efter ca två veckor.
9 – 12 månader efter din armplastik kallas du till läkare för en slutkontroll med fotografering.

 

By Formsmedjan. Powered by Yago