Hoppa till innehållet

Buk-plastik

Efter en viktnedgång eller en eller flera graviditeter kan huden på buken ibland ha svårt att dra sig samman och återställa det utseende den en gång hade. Föreligger det ett större hudöverskott kan en bukplastik vara lösningen för dig.
I vissa fall kan det även vara nödvändigt att kombinera en fettsugning med en uppstramning av huden genom buk-plastik, för att uppnå ett optimalt resultat.
Våra erfarna plastikkirurger kan vid en konsultation informera dig om det räcker med bara en fettsugning eller om det är nödvändigt med en bukplastik.
Bukplastik skiljs åt i begreppen ”liten” eller ”stor” bukplastik. Skillnaden består i om man tar sikte på att strama till huden nedanför naveln, eller om det också är önskvärt att strama till den övre delen ovanför magen. Våra kirurger bedömmer din situation efter just dina individuella förutsättningar och önskemål.
Operationsförlopp – bukplastik
En bukplastik utförs oftast i narkos men kan även utföras i lokalbedövning tillsammans med avslappnade medel. Efter det att patienten är sövd så lägger man ett snitt nere vid blygbenet från höft till höft. Huden stramas upp och överflödig hud avlägsnas, ofta måste man även flytta på naveln vid en stor bukplastik. Såren sys sedan ihop.
Efter din bukplastik
Efter slutförandet av din bukplastik vilar du ut på en av klinikens uppvakningsrum, där tar klinikens sjuksköterskor hand om dig och serverar dig efter välförtjänt vila någonting att äta och dricka. Efter en bukplastik kan det bli nödvändigt att stanna kvar över natten och man måste sedan hålla sig i stillhet i ungefär en vecka efter ingreppet.
Konvalescenstiden är mycket varierande efter en bukplastik och behovet av sjukskrivning är beroende av din arbetssituation. Bandage bär du efter operationen fram till den första efterkontrollen (6 – 8 dagar), kompressionsplagg bär du ytterligare några veckor.
Det är en fördel om kvinnorna har fått de barn de önskar, innan de bestämmer sig för att låta göra en bukplastik. Det föreligger inget hinder att genomgå en ny graviditet. Ärret efter en stor bukplastik kan bli ganska långt och är i början rött, det bleknar med tiden och blir vanligtvis diskret.
Våra plastikkirurger har en lång och gedigen erfarenhet och tar sig tid att lyssna och rådgöra med dig inför din operation. Med hjälp av vår expertis och vår omhändertagande personal kan vi anpassa din operation efter dina personliga förutsättningar.

By Formsmedjan. Powered by Yago