Hoppa till innehållet

Utbildningar

VI ERBJUDER:

MindfulnessBaserad Stressreduktion - MBSR

Upplever du stress i arbetslivet eller i ditt privata liv
Mindfulness ökar vår förmåga att möta stress och utmaningar och ger dig verktyg om hur du kan leva med mer medveten närvaro.

Introduktion. 
För dig som är intresserad av att få mbsr handledning och är nyfiken och vill veta mer om mindfulness och om mbsr-programmet.

Denna del är obligatorisk för dig som sedan vill fortsätta.
Handledare: Maria Lundström Sundin, socionom/leg Psykoterapeut
Datum: Onsdag 21 Mars kl: 16.30-19.00
Plats: Hermelinen Plan 5 

Mbsr-program
För dig som upplever stress i arbetslivet eller i ditt privata liv.
Mbsr syftar till att öka vår förmåga att möta stress, utmaningar och svårigheter i vardagen samt att vårda vår förmåga att leva mer medvetet närvarande.
Mbsr är upplevelsebaserad handledning som innehåller träning i mindfulnessmeditation, kroppsscanning och mindful yoga/medvetna rörelser samt reflektioner i grupp. . Mbsr följer samma upplägg som originalprogrammet som utvecklats vid CFM, USA
Omfattning: Totalt 9 gruppträffar, varav 8 gruppträffar 1/gång/veckan á 2,5h samt en dagsretreat - heldag.
Handledare: 
Maria Lundström Sundin, socionom/leg psykoterapeut.
Datum: 
Uppstart under HT 2018

 

Hjärt och lungräddning, kan kompletteras med Första hjälpen utbildning
Att veta vad du ska göra, och hur du ska göra det, när olyckan är framme. Att öka tryggheten och kunskapen hos personal för att kunna ingripa vid olyckstillbud på arbetsplatsen. De ska kunna ge första hjälpen direkt för att lindra skador och upprätthålla livsfunktion på den skadade personen i väntan på räddningstjänst.
Innehåll: Hjärt och Lungräddning (HLR), utbildning hjärtstartare (AED), lägesbedömning andning, blödning, chock (L-ABC), åtgärder vid aktut brännskada, allergisk chock, hårt slag mot huvudet, förgiftning, fall, drunkningstillbud och vid akuta sjukdomsfall.
För: Samtliga anställda.
Utbildningstid: 2-5 h med 8-12 deltagare per tillfälle. Kursen hålls på Hermelinen men kan vid önskemål genomföras hos beställare.
Utbildare: Anette Sandberg, Erica Nordlund, Helena Nordström

Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken
Utbildningen är direktkopplad till Arbetsmiljöverkets föreskrift 2015:4 angående den kultur som råder på en arbetsplats. Vem är det som berörs, vilka krav finns det och hur påverkas den egna arbetsplatsen av föreskriften
Fokus ligger på ett förebyggande arbete inom det psykosociala området på arbetsplatsen.
organisatorisk handlar det bl.a om ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, resurser, ansvar etc.
socialt tas frågor upp angående samspel, samarbete och socialt stöd.
Utbildningstid: Halvdag.
Utbildare: Dan Ljungqvist.


Grundutbildning inom arbetsmiljö, BAM
En utbildning för en bättre arbetsmiljö som möter upp mot Arbetsmiljöverkets obligatoriska lagkrav på ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Utbildningen genomförs i föreläsningsform och via problemlösningar med olika praktiska exempel ur arbetslivet.
För: Chefer, arbetsledare, skyddsombud och andra fackliga företrädare, eller de som utifrån befattning har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.
Utbildningstid: Tre dagar (2+1) med maximalt 20 deltagare.
Utbildare: Dan Ljungqvist.
 

Systematiskt arbetsmiljöarbete på den lilla arbetsplatsen, SAM
Alla arbetsplatser där det finns anställd personal ska ha ett Systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta gäller även inhyrd arbetskraft. Du får en utbildning i att förhindra arbetsskador och förbättra arbetsmiljön och varför SAM ska vara ett naturligt inslag i arbetslivet.
För: Företagare, arbetsledare, fackliga företrädare med flera i företag med upp till 50 anställda.
Utbildningstid: En heldag med maximalt 20 deltagare.
Utbildare: Dan Ljungqvist.


Ergonomi/arbetsplatsbedömning
I en ergonomisk riskbedömning analyserar vi exempelvis arbetsställningar/arbetsrörelser, aktuell utrustning/verktyg och ger skriftlig återkoppling på eventuella brister och rekommenderade åtgärder
En ergonomisk arbetsplasbedömning utförs med fördel först genom en gemensam genomgång där vi går igenom grundläggande ergonomi för att därefter utföra individuella bedömningar.

Vi har goda kunskaper och bred erfarenhet inom ergonomi.

Om vi bedömer att det finns behov kan vi boka in tider hos våra beteendevetare, arbetsterapeuter,företagssköterskor eller läkare. Vi kan även konsultera arbetsmiljöingenjör.
Utbildningstid: Utifrån omfattning av uppdraget
Ergonomer: Dan Ljungqvist, Fredrik Claeson

 

 Kontakt

Lisa Morin
0920-40 23 12
070-310 23 43
lisa.morin@hermelinen.se

Landstings-finansierad

Försäkring

Betala själv

Företag

Vi som jobbar här

Dan Ljungqvist

Fysioterapeut

Anette Sandberg

Företagssköterska

Helena Nordström

Företagssköterska

Erica Nordlund

Företagssköterska

Maria Lundström-Sundin

Socionom, psykoterapeut

Fredrik Claeson

Fysioterapeut