Hoppa till innehållet

Utbildningar

Hjärt och lungräddning med möjlighet till att komplettera med Första Hjälpen
Att veta vad du ska göra, och hur du ska göra det, när olyckan är framme. Att öka tryggheten och kunskapen hos personal för att kunna ingripa vid olyckstillbud på arbetsplatsen. De ska kunna ge första hjälpen direkt för att lindra skador och upprätthålla livsfunktion på den skadade personen i väntan på räddningstjänst.
Innehåll: Hjärt och Lungräddning (HLR), utbildning hjärtstartare (AED), lägesbedömning andning, blödning, chock (L-ABC), åtgärder vid aktut brännskada, allergisk chock, hårt slag mot huvudet, förgiftning, fall, drunkningstillbud och vid akuta sjukdomsfall.
För: Samtliga anställda.
Utbildningstid: 2-5 h med 8-12 deltagare per tillfälle. Kursen hålls på Hermelinen men kan vid önskemål genomföras hos beställare.
Utbildare: Anette Sandberg, Erica Nordlund, Helena Nordström

Vi är utbildningsanordnare för arbetsmiljöutbildningar. Detta innebär att de privata företag som anlitar oss kan få ersättning för sina kostnader från AFA Försäkring.
Företaget måste ha minst en anställd och även ha tecknat TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada). Ersättningen betalas ut i form av stöd för arbetsmiljöutbildning.

VI ERBJUDER:
Grundutbildning inom arbetsmiljö, BAM
En utbildning för en bättre arbetsmiljö som möter upp mot Arbetsmiljöverkets obligatoriska lagkrav på ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Utbildningen genomförs i föreläsningsform och via problemlösningar med olika praktiska exempel ur arbetslivet.
För: Chefer, arbetsledare, skyddsombud och andra fackliga företrädare, eller de som utifrån befattning har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.
Utbildningstid: Tre dagar (2+1) med maximalt 20 deltagare.
Utbildare: Dan Ljungqvist.
 

Systematiskt arbetsmiljöarbete på den lilla arbetsplatsen, SAM
Alla arbetsplatser där det finns anställd personal ska ha ett Systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta gäller även inhyrd arbetskraft. Du får en utbildning i att förhindra arbetsskador och förbättra arbetsmiljön och varför SAM ska vara ett naturligt inslag i arbetslivet.
För: Företagare, arbetsledare, fackliga företrädare med flera i företag med upp till 50 anställda.
Utbildningstid: En heldag med maximalt 20 deltagare.
Utbildare: Dan Ljungqvist.


Ergonomi/arbetsplatsbedömning
Våra fysioteapeuter/ergonomer arbetar med arbetsplatsbesök utifrån tre olika modeller:

Med fem personer eller fler i en arbetsgrupp börjar vi med att boka in en informationsträff. Vi går då igenom grundläggande ergonomi och annan viktig information under cirka en timme. Några dagar senare återkommer vi för individuella bedömningar. Detta tar 10-30 minuter per anställd. 

Alternativ två är att vi börjar med en besökande analys. Detta passar om ni inte riktigt vet vilka problemområden ni har. Då ser vi över verksamheten och identifierar ett specifikt område som är aktuellt för en ergonomisk åtgärd. Detta sker i samråd med arbetsgivare/arbetstagare.

Om det endast är en eller ett fåtal personer som vi ska träffa bokar vi enskilda möten och går igenom den information som är viktig för personen i fråga. Detta tar 30-60 minuter per anställd.

Om vi bedömer att det finns behov kan vi boka in tider hos våra beteendevetare, arbetsterapeuter, sjuksköterskor eller läkare. Vi kan även konsultera arbetsmiljöingenjör.


Första hjälpen, HLR och utbildning i hantering av hjärtstartare
Att veta vad du ska göra, och hur du ska göra det, när olyckan är framme. Att öka tryggheten och kunskapen hos personal för att kunna ingripa vid olyckstillbud på arbetsplatsen. De ska kunna ge första hjälpen direkt för att lindra skador och upprätthålla livsfunktion på den skadade personen i väntan på räddningstjänst.
Innehåll: Hjärt och Lungräddning (HLR), utbildning hjärtstartare (AED), lägesbedömning andning, blödning, chock (L-ABC), åtgärder vid aktut brännskada, allergisk chock, hårt slag mot huvudet, förgiftning, fall, drunkningstillbud och vid akuta sjukdomsfall.
För: Samtliga anställda.
Utbildningstid: Sex timmar med 8-12 deltagare per tillfälle. Kursen hålls på Hermelinen men kan vid önskemål genomföras hos beställare.
Utbildare: Anette Sandberg, Erica Nordlund, Helena Nordström 

Landstings-finansierad

Försäkring

Betala själv

Företag

Kontakt

Lisa Morin
0920-40 23 12
070-310 23 43
lisa.morin@hermelinen.se

Vi som jobbar här

Dan Ljungqvist

Fysioterapeut

Anette Sandberg

Företagssköterska

Helena Nordström

Företagssköterska

Erica Nordlund

Företagssköterska